Veg Tech ny medlem i Gröna Städer

Postad April 19, 2017 - 08:05

Veg Tech välkomnas som ny medlem i branschorganisationen Gröna Städer. Veg Tech arbetar med vegetationsteknik och delar Gröna Städers engagemang i hållbar samhällsutveckling och ambitionen att öka den gröna tillväxten. 

–  Ett medlemskap i Gröna Städer känns självklart för oss. Jag är säker på att Gröna Städer kan generera många nya spännande affärsmöjligheter och att vi tillsammans med näringslivet kan öka den gröna tillväxten och bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Bengt-Erik Karlberg, VD för Veg Tech.

Veg Tech firar i år 30 år och har en lång erfarenhet i arbetet för grönare städer. Deras affärsidé bygger på att kunna erbjuda ekonomiskt och miljömässigt optimala vegetationslösningar inom bygg- , mark- och vattenområdet. Sortimentet av systemlösningar är brett allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor som produceras på egna odlingar i Småland. Visionen är att vara det självklara valet inom hållbara system för gröna miljöer.

– Vi är otroligt glada att kunna välkomna Veg Tech som medlem i Gröna Städer. Gröna Städer är helt rätt forum för ett företag som Veg Tech och jag är övertygad om att de kommer bidra med viktig kompetens inom organisationen, säger Sebastian Navab, Generalsekreterare Gröna Städer.

För mer information kontakta:
Sebastian Navab, Generalsekreterare
Telefon: +46 (0) 70 323 04 71
E-post: [email protected]

Bengt-Erik Karlberg, VD Veg Tech
Telefon: 070-54 442 66
E-post: 

Veg Tech startade 1987 och arbetar med vegetationsteknik, som handlar om att använda växtsystem på ett naturligt sätt för att lösa tekniska problem med stadens dagvattenhantering. Koncernen med huvudkontor i Vislanda, omsätter ca 112 Mkr med dotterbolag i nordens länder. Veg Tech har ett 45-tal medarbetare. Säljkontor finns även i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Oslo och i Köpenhamn.

Gröna Städer grundades för att stimulera ett ökat samarbete mellan företag och organisationer inom olika branscher och samlar producenter och andra aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Gröna Städer utgör en plattform för samverkan och tillvaratar våra medlemmars intressen gentemot beslutsfattare på olika nivåer. Gröna Städer arbetar för fler innovativa företag som producerar och exporterar fler hållbara produkter och tjänster.