Hållbarhetskommissionen

2017 bildade vi en hållbarhetskommission i syfte att utreda hur Sveriges hållbarhetsarbete skulle kunna effektiviseras. Kommissionen består av ledamöter med breda erfarenheter av styrning och ledning inom både privat och offentlig verksamhet. Ordförande är Anna Ljungdell, f.d. kommunstyrelseordförande (S) i Nynäshamn.

Här hittar du en av kommissionens rapporter.