Styrelse

Gröna Städer är en ideell förening vars styrelse väljs av föreningens medlemmar.

Ordförande
Alf Karlsson, arbetande ordförande

Ledamöter
Dalida Stehr Matiros, Nordic Climate Group
Sebastian Navab, The Labyrinth
Sören Runsteen, Conara
Åsa Strahlemo, DHR