Vad händer med Sveriges 5G? Gröna städer lanserar nytt initiativ

Postad December 11, 2020 - 13:06

Nya säkerhetskrav inom telekomsektorn kommer påverka Sveriges möjligheter att bygga ut 5G nätet, något som i sin tur kommer få följder för innovationstakten och framväxten av smarta, hållbara städer. Därför lanserar Gröna Städer nu ett nytt initiativ för att undersöka frågan om konsekvenserna för Sveriges 5G etablering.  

Gröna Städer, grundades 2017 och är en strategisk plattform för hållbar samhällsutveckling, med syfte att stimulera samarbete mellan företag och organisationer. 

I december 2020 kommer Gröna Städer lansera ett nytt initiativ för att diskutera konsekvenser av nya säkerhetskrav inom telekomsektorn. Den förändrade hotbilden mot Sverige ger upphov till en rad olika konsekvenser inom olika samhällssektorer, särskild intressant anser Gröna Städer att det är att granska vad det specifikt innebär i uppbyggnaden av moderna och hållbara samhällen.

De nya säkerhetskraven kommer att få följder för Sveriges förmåga att implementera 5G, vilket i sin tur kommer påverka utvecklingen av teknologi som kräver 5G-teknik, så som självkörande bilar och andra IoT lösningar. 

Utvecklingen av smarta och hållbara städer bygger på möjligheten att hålla en rad olika instanser i samhället, allt från fordon till avfallshantering, uppkopplade för att samla in data och möjliggöra optimering av dessa system. Därför är detta en relevant fråga för Gröna Städer, som startat ett eget initiativ i frågan och som under december i 2020 kommer följa upp med lansering av en egen undersökning i ämnet. 

”Satsningen ligger väl i linje med Gröna Städers ambition att uppmärksamma och undersöka aktuella frågor som kan komma att påverka den hållbara stadsutvecklingen negativt. Vi tycker därför det är ett relevant område att undersöka djupare, något som vi kommer göra löpande under en tid framöver”. Säger Martin Fröberg, Generalsekreterare för Gröna Städer.