Utopia arkitekter NY MEDLEM I GRÖNA STÄDER

Postad June 27, 2018 - 09:27

Emma Jonsteg blir ledamot i Gröna Städers styrelse

Gröna Städer välkomnar Utopia Arkitekter som medlem samtidigt som företagets vd, Emma Jonsteg, tar plats i organisationens styrelse. Utopia Arkitekter har sedan starten för 10 år aktivt drivit frågor med fokus på kvalitet och hållbarhet inom arkitektur och stadsbyggnad. Arbetet har bland annat resulterat i ett flertal uppmärksammade projekt och etablerat Emma Jonsteg som en av landets starkaste röster i samhällsbyggnadsdebatten.

– Utopia Arkitekter har genom sitt arbete och opinionsbildning etablerat ett nytt perspektiv på arkitekturens ansvar för en hållbar samhällsbyggnad. Vi är övertygade om att de som medlemmar hos oss kommer att kunna bidra med både kunskap och driv i vårt arbete. De är en bra förebild för hur man kan skapa hus och stadsdelar som lever och håller över tid, säger Lars Eriksson, generalsekreterare för Gröna Städer.

Utopia Arkitekter tror på arkitekturens kraft att bidra till att bygga långsiktigt beständiga värden som främjar goda livsmiljöer.  Ett förhållningssätt där ett högkvalitativt hus kan hjälpa till att lyfta ett helt område och i vissa fall en hel stad. Ett förhållningssätt som ger sig till känna genom höga ambitioner när det gäller bland annat gestaltning, hållbarhet och platsanpassning och inte minst ett ifrågasättande av konventionella tanke- och arbetssätt.

Utopia Arkitekter prioriterar även aktivt att arbeta i projekt och med uppdragsgivare som har tydligt uttalat ambitioner och målsättningar gällande hållbarhetsarbete och strävar efter att minska kundernas och projektens negativa klimat- och miljöpåverkan.

– Jag ser fram emot att få bidra med de unika lärdomar vi genom åren samlat på oss gällande hållbar stads- och samhällsbyggnad i Gröna Städers arbete. Vi har lyckats sätta några nya aspekter av god arkitektur på agendan, och jag är övertygad om att vi kan få nya insikter och ytterligare lärdomar genom vårt medlemskap i Gröna Städer som vi kan ta vidare till samhällsbyggnadsbranschen, säger Emma Jonsteg, grundare och vd för Utopia Arkitekter.

För mer information kontakta:
Lars Eriksson, Generalsekreterare
Tel: 072 565 89 98
E-post: [email protected]