Uppsala kommun har idag 275 smarta sopkärl – målet är minskade transporter och renare närmiljö

Postad February 17, 2017 - 08:23

Uppsala kommun har valt att investera i ett solcellsdrivet system, så kallade Big Belly Solar. Målet med satsningen är att förbättra miljön i kommunen genom minskade transporter och en renare närmiljö kring sopkärlen.

Soptunnorna har en inbyggd komprimator som drivs av solcellsenergi. Med hjälp av komprimatorn kan soptunnan svälja upp till sju gånger sin egen volym innan den behöver tömmas. För att inte behöva åka och kontrollera hur mycket avfall som finns i soptunnan är alla soptunnor utrustade med en teknologi som gör det möjligt att i realtid övervaka fyllnadsgraden i soptunnorna.

Den stora vinnaren är ändå miljön, som har fått mindre utsläpp bara genom att ca 80% mindre mängd sopsäckar har behövts och att vi har kunnat spara in ett års bränsle för en pickupp som tidigare har kört ca 1500 mil i centrummiljö. Till detta kommer avgiftningen av kretsloppet genom källsorteringen av glas och plast, se tabell på sidan 6 för minskade Co2 utsläpp.

 För vidare läsning: http://www.ewf.se/projektrapport-uppsala-kommun/