SKÖVDE KOMMUN NY MEDLEM I GRÖNA STÄDER!

Postad April 6, 2018 - 12:16

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Skövde kommun som medlem i Gröna Städer! Skövde kommun siktar på att vara ledande i skapandet av ett miljöanpassat samhälle som främjar ett tillväxtvänligt näringsliv. Medlemskapet i Gröna Städer kopplar ihop Skövde kommuns målsättning av att bli en fossilfri stad i tillväxt med den kunskap och innovation som finns i organisationen.  

– Skövde kommun strävar efter att vara ledande i många olika hållbarhetsavseenden och det är precis sådana ledstjärnor som behövs för att inspirera Sveriges städer och kommuner att röra sig i en mer hållbar riktning. Skövde kommer att kunna tillföra ett unikt perspektiv som en kommun utanför storstadsregionerna, säger Anders Ekdahl, ordförande Gröna Städer.

Skövde kommun har som målsättning att utveckla Skövderegionen till en framstående knytpunkt i ett växande Västsverige. Utvecklingen av staden ska däremot inte ske på bekostnad av miljön; år 2025 ska Skövde Kommun använda så gott som uteslutande förnybar energi. Kommunen arbetar i dagsläget aktivt med att bland annat bygga ut stadens cykelvägar, installera solceller på kommunbyggnaderna samt bygga fler tankställen för biogas- och elbilar. Utöver de resurser som sätts in för att utveckla stadsmiljön har kommunen avsatt resurser för att öka miljömedvetenheten bland regionens invånare – för att såväl individer som organisationer ska leva resurssnålt och ansvarsfullt.

– Vi vill växa hållbart och utan att hämma regionens tillväxt. Vi vill vara en god förebild för andra kommuner och regioner i Sverige och därför krävs det att vi samverkar med organisationer där det finns kompetens och kunskap på flera nivåer. Därför ser vi medlemskapet i Gröna Städer som en stor möjlighet för vår kommun, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta:
Anders Ekdahl, ordförande Gröna Städer
Tel: 070 759 62 19
E-post: [email protected]