Om oss

Vi samlar aktörer som delar vår vision om ett mer hållbart samhälle

Gröna Städer grundades 2017 för att stimulera samarbete mellan företag och organisationer inom hållbar samhällsbyggnad. Idag är vi en strategisk plattform för hållbar samhällsutveckling.

Vi tror att ett mer hållbart samhälle nås bäst genom samarbete mellan aktörer inom olika områden. Därför hittar du våra medlemmar i en mängd olika branscher och inom såväl privat som offentlig sektor. Det skiljer oss från andra hållbarhetsorganisationer.

Tillsammans med våra medlemmar bidrar vi till mer socialt och ekologiskt hållbara städer genom kunskapshöjande och idégivande insatser. Med närhet till politik och samhälle arrangerar vi seminarier i riksdagen och Almedalen, skriver debattartiklar, utför undersökningar och producerar rapporter. Genom att samla våra medlemmars expertiser och visa vilka möjligheter som finns kan vi åstadkomma städer som uppfyller morgondagens behov och bidra till att Sverige uppfyller de globala målen i Agenda 2030.