Postad February 22, 2022 - 06:00

Det finns en enorm potential att minska klimatpåverkande utsläpp i Sverige bara genom att uppgradera och använda smarta kyl- och värmeinstallationer. Nu vill Nordic Climate Group, tillsammans med AFRY och Gröna Städer, visa hur det kan gå till. Samarbetet kommer lyfta fram hållbarhetsfördelarna av bra kyl- och värmeinstallationer för Sverige, utifrån data och konkreta exempel från Nordic Climate Group och dess bolag. Det kommer att finnas exempel både på hur energieffektiviteten kan öka och på hur naturliga köldmedier kan ge hållbarhetsfördelar. – Vi har riktigt duktiga installatörer som sitter på unik kunskap om hur smarta installationer kan spara energi för […]

Läs mer

Postad December 17, 2020 - 13:26

Föreningen Gröna Städer presenterar i dag en ny rapport om konsekvenser av nya säkerhetskrav för utbyggnaden av 5G i Sverige och vad detta innebär för fordons-, transport- och livsmedelsindustrierna i Sverige. Rapporten består del av en analys av de rättsliga konsekvenserna av att tillämpa säkerhetsskyddslag och nya bestämmelser i lagen om elektroniska kommunikationer, dels en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av de nya kraven. Rapporten utmynnar i slutsatsen att de ekonomiska konsekvenserna för telekomsektorn blir ökade kostnader med ca 15 miljarder kronor för utbyggnaden av 5G, eller motsvarande 50 procents kostnadsökning. För fordonsindustrierna, transport- och livsmedelsindustrierna medför ett fördyrat och […]

Läs mer

Postad December 11, 2020 - 13:06

Nya säkerhetskrav inom telekomsektorn kommer påverka Sveriges möjligheter att bygga ut 5G nätet, något som i sin tur kommer få följder för innovationstakten och framväxten av smarta, hållbara städer. Därför lanserar Gröna Städer nu ett nytt initiativ för att undersöka frågan om konsekvenserna för Sveriges 5G etablering.   Gröna Städer, grundades 2017 och är en strategisk plattform för hållbar samhällsutveckling, med syfte att stimulera samarbete mellan företag och organisationer.  I december 2020 kommer Gröna Städer lansera ett nytt initiativ för att diskutera konsekvenser av nya säkerhetskrav inom telekomsektorn. Den förändrade hotbilden mot Sverige ger upphov till en rad olika konsekvenser inom […]

Läs mer

Postad October 5, 2020 - 09:31

Ökad hållbarhet handlar inte bara om ny teknik. Även om förutsättningarna finns, sätter invanda beteenden hinder för förändring. Trots att det idag finns en gemensam tvättstuga i flerbostadshus används ofta den egna i lägenheten. Kanske för att den gemensamma tvättstugan sett likadan ut i hundra år – fram till nu.  ”First Floor Lounge” är den moderna lösningen som är så mycket mer än en tvättstuga. Medan du väntar på tvätten kan du träna, slå dig ner i loungen för att svara på några jobbmail, umgås med dina grannar eller bara ta det lugnt i relaxavdelningen. Webinariet riktar sig till dig […]

Läs mer

Postad September 15, 2020 - 14:03

Gröna Städer bjuder in till ett frukostwebinarium om Lantmäteriets digitaliseringsprojekt för en smartare samhällsbyggnadsprocess! När? 24/9, kl 8.00-9.00 Var? Digitalt via Teams Hur? Anmäl dig via den här länken så får du en länk skickad till dig dagen innan webinariet På webinariet deltar Alf Karlsson, ordförande i Gröna Städer och Malin Klintberg, Lantmäteriets uppdragsledare för Smartare samhällsbyggnadsprocess och du får möjlighet att ställa just dina frågor.

Läs mer

Postad May 13, 2020 - 15:53

Igår utsågs Alf Karlsson till ny ordförande för Gröna Städer. Alf Karlsson är regeringens särskilde utredare för ett effektivare innovationsstöd vid svenska lärosäten och har tidigare varit statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, chef för samhällsteamet på Miljöpartiets riksdagskansli och kanslichef vid Mälardalens högskola. – Gröna städer är en unik plattform där kommuner och näringsliv tillsammans gör städer mer hållbara. Jag kommer driva på för mer innovation, ökad digitalisering och bygget av samhällen där även människor med lägre inkomster får en bostad, säger Alf Karlsson om sin nya roll och fortsätter: – Att göra städer klimatneutrala är en av […]

Läs mer

Postad February 28, 2020 - 10:28

Gröna Städers Hållbarhetskommission har undersökt hur kommuner kan använda upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Hållbarhetskommissionen har identifierat ett antal brister i själva upphandlingsprocessen som gör att kommunerna snarare håller marknaden tillbaka, än att bidra till en ökad takt i omställningen. Det leder till en frustration bland de företag som tagit ansvar för att utveckla hållbara produkter som exempelvis tar ansvar för minskade klimatgasutsläpp, eller tar vara på naturresurser via återvinning och återbruk, eller som bygger på mer långsiktiga affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi och livscykelkostnader. – Kommuner och andra offentliga aktörer gör […]

Läs mer

Postad November 15, 2019 - 08:18

Gröna Städer har nåtts av beskedet att vår styrelseledamot Leif Zetterberg efter en längre tids sjukdom har gått bort. Leif var en man med stor energi och en smittsam entusiasm som betytt oerhört mycket för Gröna Städer under hela dess existens, som in i det sista var beredd att bistå med råd och hjälp där det behövdes. Vi är många som kommer att sakna Leif. Vila i frid

Läs mer

Postad November 6, 2019 - 09:12

Gröna Städer genomförde den 4/10 femte träffen med det Kommunala rådet för hållbarstadsutveckling. Denna träff fokuserade på temat Ledning och styrning i större exploateringsområden. Krister Carlsson från SBB presenterade case och frågeställningar som diskuterades av gruppen. Deltagare: Krister Carlsson, vice VD, SBB Torsten Svenonius (M), Kommunalråd Solna stad Stefan Bergström (C), Kommunalråd Sundbyberg Gabriel Melki (S), Kommunalråd Botkyrka Erik Persson, Gröna Städer Terje Johnson, ÅF Lars Eriksson, Gröna Städer Ett antal utmaningar och trender konstaterades bland deltagarna: Länsstyrelsernas roll bedömdes som problematisk från samtliga aktörer. Det borde ställas högre krav på länsstyrelserna att inkomma med handlingar inom utsatt tid. Idag […]

Läs mer

Postad October 21, 2019 - 12:33

I en ny utredning kommer Gröna Städers Hållbarhetskommission att granska hur offentlig upphandling kan användas som verktyg för att driva en cirkulär omställning av samhället. Kommissionen kommer att utgå från konkreta fall och utifrån det studera dels hur upphandlingsprocessen går till idag och dels hur den kan göras bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt för att främja cirkulär ekonomi. Gröna Städers Hållbarhetskommission skapades 2017 i syfte att utreda hur den offentliga styrningen mot Agenda 2030 kunde förbättras. Den konstaterade i sin första rapport att både mål och uppföljning behöver utvecklas för att bryta stuprörstänkandet och motverka en suboptimerad användning av samhällets resurser. […]

Läs mer

Postad October 14, 2019 - 09:04

Tarkett har försett Sverige med golv sedan 1886 och är idag ett av världens största golvföretag med tillverkning av golv- och väggmaterial för både hem och offentliga miljöer. Tarketts hållbarhetsarbete bygger på principerna för cirkulär ekonomi – där avfall ses som en resurs. Företaget jobbar med flera olika system där man ersätter jungfrulig råvara med spill och restprodukter från andra processer och i våras lanserade man en unik metod för att återvinna gamla plastgolv. – Tarkett har ett erkänt engagemang för ett hållbart samhälle och arbetar aktivt för att skapa cirkulära lösningar inom sin bransch. Vi ser mycket fram emot […]

Läs mer

Postad October 8, 2019 - 14:39

Vi hälsar nu Berendsen varmt välkommen som medlem i Gröna Städer! Berendsen Textil Service AB ingår i den internationella koncernen Elis SA som arbetar med hyrlösningar inom textilier, hygientillbehör och facility service.  Berendsens affärsmodell bygger sedan starten i början av 50-talet på cirkulära flöden, där företaget äger textilier som hyrs ut till kommuner, landsting och privata företag för att sedan tvättas i företagets tvätterier runt om i Sverige. På så sätt kan Berendsen vara en stark kravställare vid inköp av textilierna och arbeta för en minskad miljöpåverkan vid produktion och förädling. Berendsen satsar stort på att ha en fossilfri fordonsflotta […]

Läs mer

Postad October 2, 2019 - 08:05

Gröna Städer skriver i Altinget tillsammans med Ragn-Sells och Tarkett en slutreplik på Tony Clarks replik om vår artikel om att fler offentliga aktörer bör använda offentlig upphandling som styrmedel mot en cirkulär omställning. Läs hela artikeln här.

Läs mer

Postad September 13, 2019 - 07:21

Gröna Städer skriver tillsammans med Tarkett, Equator, Ragn-Sells och Svensk Form i Altinget om behovet av att det börjar ställas krav på återvunnet material i offentliga upphandlingar. Det är en viktig nyckel i arbetet mot en cirkulär omställning! Hela artikeln går att läsa här!

Läs mer

Postad July 5, 2019 - 07:59

Helsingborgs stad vinner tillsammans med sitt VA-bolag NSVA det Hållbara framtidspriset 2019. Kommunen får priset för sin satsning Tre Rör Ut, ett världsunikt avloppssystem i Oceanhamnen i Helsingborg. Priset delas ut i partnerskap mellan branschorganisationen Gröna Städer, företaget ÅF och Dagens Opinion. På onsdagskvällen tilldelades Helsingborgs stad det Hållbara framtidspriset 2019 för den innovativa satsningen Tre Rör Ut. Tre Rör Ut innebär att avfallet i den nya centrala stadsdelen Oceanhamnen kommer separeras utifrån svartvatten (från toaletten), gråvatten (från dusch, tvätt och bad) och matavfall (genom en kvarn i köksvasken).  Fantastiskt roligt att få pris för Tre Rör Ut och att […]

Läs mer

Postad May 29, 2019 - 09:54

Gröna Städer valde igår en ny styrelse för det nästkommande verksamhetsåret. Vi vill rikta ett stort tack till de ledamöter som avgick och ett stort välkommen till de nya som tillträdde! Den nya styrelsen består av: Ordförande Björn Östlund, till vardags International Operations Road & Rail på ÅF (omval). Samt ledamöter:Carola Alzén, VD Mälarhamnar (omval)Åsa Johansson, ordförande SABO (omval)Sebastian Navab, partner The Labyrinth (omval)Johan Röstin, VD ForSea (omval)Leif Saletti, grundare Urbangreen (omval)Leif Zetterberg, senior adviser Övergrans jordbruk (omval)Sören Runsteen, VD Bovieran (ny position)Hosni Teque-Omeirat, Utvecklingschef Eon (nyval) Suppleanter:Peter Himmer, VD Kia Sverige (nyval)Anna Löfmarck, konsult inom samhällsanalys Bjerking (nyval)Maria Ådahl, […]

Läs mer

Postad May 6, 2019 - 12:41

Efter förra årets succé med det Hållbara framtidspriset, där Järfälla kommun tog hem vinsten för sitt framgångsrika arbete med Barkabystadens tredje etapp, delas priset ut i år igen! Prisutdelningen sker i samband med Gröna Städers mingel i Almedalen. Priset delas liksom ifjol ut i samarbete mellan Gröna Städer, ÅF och Dagens Opinion. Det Hållbara framtidspriset instiftades för lyfta den aktör som under det senaste året levererat den bästa genomförbara idén för ett hållbart samhälle. Priset delas ut utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, idéhöjd, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Såväl offentliga som privata aktörer kan medverka.  Ifjol vann Järfälla kommun priset, […]

Läs mer

Postad April 26, 2019 - 07:39

Gröna Städer har nu genomfört de första två träffarna med det Kommunala rådet för hållbar stadsutveckling. Gröna Städers ambition med rådet är att skapa Sveriges främsta forum för kommunalråd som vill lära sig mer och diskutera framtidsfrågor inom hållbar stadsutveckling.  Gröna Städer har ett avtal med utredningen Samordning för bostadsbyggande som innebär att Gröna Städer har i uppdrag att skapa ett stöd för kommunalråd för hållbar exploatering, i syfte att främja att fler bostäder kommer till i hållbart byggda städer. Under dessa första två träffar introducerades de närvarande kommunalråden till Gröna Städer och det uppdrag som Gröna Städer fått. Agendan […]

Läs mer

Postad April 24, 2019 - 08:29

Bjerking, som är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag, hälsas nu varmt välkommen som ny medlem i Gröna Städer! Företaget är heltäckande inom bygg och anläggning, erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad och har verksamhet i Uppsala, Stockholm och Enköping. Bjerking har ett eget Hållbarhetslöfte som går ut på att ha den kompetens som krävs för att realisera kundernas hållbarhetsambitioner, att kunna leverera långsiktigt hållbara lösningar ur såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt perspektiv, att leva som de lär genom att ta ett eget miljöansvar samt att erbjuda ett hållbart arbetsliv för medarbetarna. Vi är väldigt glada över att se Bjerking som ny […]

Läs mer

Postad April 15, 2019 - 09:48

Gröna Städer är glada över att kunna presentera Ale kommun som ny medlem i Gröna Städer. Genom samhällsplanering, energiplanering, information och utbildning vill Ale kommun verka för ett mer hållbart samhälle – både på politisk nivå och på individnivå.  Klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen, Sverige och Sveriges alla kommuner står inför. Genom samhällsplanering, energiplanering, drift, tillsyn, utbildning, rådgivning, information och genom att föregå med goda exempel tar Ale kommun sitt ansvar för att nå de globala målen och Agenda 2030.  I Ale kommun tycker vi att det är nödvändigt att hållbar utveckling genomsyrar vår lednings- och […]

Läs mer

Postad April 11, 2019 - 15:44

Idag höll Gröna Städer det första av två uppstartsmöten med det Kommunala rådet för hållbar stadsutveckling. Under året kommer rådet att samlas för att diskutera framtidsfrågor inom hållbar stadsutveckling. På dagens agenda avhandlades bland annat frågor om styrning och ledning av exploateringsprojekt, kravställning i markanvisningprocesser, hur samrådsprocessen bäst kan användas och hur vi kan få fler att våga och våga göra fel i stadsbyggnadsprocessen, samt mycket mycket mer! I morgon sker det andra mötet. Utifrån dessa möten och den återkoppling vi får sätter vi agendan för årets arbete med rådet. Vi ser fram emot flera möten, expertseminarier och studieresor. Med […]

Läs mer

Postad March 20, 2019 - 08:41

Vi riktar ett stort grattis till vår partner ForSea och deras VD Johan Röstin, tillika styrelseledamot i Gröna Städer, som igår tog emot priset “Årets Samhällsbyggare” på Årets Opinionsbildare. Motivationen lyder: “Årets Samhällsbyggare leder ett företag som har modet lotsa in den miljöovänliga båttrafiken på i renare farleder genom att ha kört igång den första batteridriven färjelinjen i världen.” Samtliga vinnare finner ni här.

Läs mer

Postad February 15, 2019 - 10:30

Onsdagen den 13 februari lanserade den Nationella kommittén för hållbar sjöfart genom ett seminarium i Riksdagen en ny rapport som pekar på sju förslag som om de genomfördes skulle bidra till en mer hållbar sjöfart på sikt. Det var ett välbesökt seminarium med ett femtiotal deltagare, däribland beslutsfattare från samtliga riksdagspartier, journalister och näringslivsrepresentanter som visade stort intresse för den nya rapporten och arbetet framåt inom svensk sjöfart. Vid seminariet deltog kommitténs ledamöter som presenterade arbetet som gjorts tillsammans med en panel av politiker som beskrev den politiska agendan. Politikerna beskrev även hur deras respektive parti ser på sjöfarten som […]

Läs mer

Postad February 13, 2019 - 10:29

Nationella kommittén för hållbar sjöfart tillsattes i syfte att kasta ljus på ett område som Gröna Städer upplever inte får tillräcklig uppmärksamhet i förhållande till dess betydelse för klimatet, nämligen sjö- farten. Klimatutmaningen som världen står inför kräver kraftfulla åtgärder. De globala utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt. Sverige måste ta sin del av det globala ansvaret genom ambitiösa nationella klimatmål och handlingsplaner. Sveriges utsläpp är små men det är ändå viktigt att göra det vi kan och att vara ett föregångsland.  Syftet med rapporten är att bidra till att lyfta upp frågan om hållbar sjöfart på den nationella agendan […]

Läs mer

Postad January 30, 2019 - 13:56

Hallå där Lars Eriksson från organisationen Gröna Städer, vars Nationella kommitté för hållbar sjöfart kommer att lansera sin slutrapport i riksdagen den 13 februari. I samband med det arrangeras ett seminarium där både politiker och branschen medverkar. Läs hela artikeln här

Läs mer

Postad January 10, 2019 - 13:21

Gröna Städer och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08) har tecknat avtal om samverkan kring stöd till kommunalråd om de politiska processerna inför och under större samlade exploateringar. Gröna Städer ska utifrån sitt Kommunala råd för hållbar stadsutveckling, inventera erfarenheter och goda exempel på framgångsrika politiska processer och politisk kommunal organisation, för vidareförmedling till kommunalråden i det kommunala rådet.

Läs mer

Postad December 20, 2018 - 10:27

Gröna Städer välkomnar ett av Sveriges just nu mest spännande stadsutvecklingsprojekt som ny medlem. Mellan Göteborg och Borås, där en helt ny järnväg planeras, bara ett stenkast från Landvetter flygplats och resten av världen ska en helt ny stad byggas. Landvetter Södra inkorporerar allt som Gröna Städer är när en helt ny stad för minst 25 000 invånare ska byggas.

Läs mer

Postad October 10, 2018 - 08:32

Debattartikeln publicerades undertecknad av Gröna Städers ordförande Björn Östlund i Dagens Samhälle den 10 oktober 2018: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nasta-regering-maste-ta-tag-i-agenda-2030-arbetet-24234 Det är av yttersta vikt att arbetet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ges hög prioritet av nästa regering i den kommande mandatperioden. En parlamentarisk utredning bör tillsättas som får i uppdrag att utreda hur Sveriges implementering av Agenda 2030 ska gå̊ till samt hur målen i Agenda 2030 ska anpassas till svenska förutsättningar. Ska Sverige kunna nå de globala hållbarhetsmålen krävs att arbetet får en rejäl energiinjektion av den tillträdande regeringen. Gröna Städers Hållbarhetskommission genomförde från hösten 2017 till våren 2018 en […]

Läs mer

Postad September 6, 2018 - 07:40

Gröna Städer välkomnar en ny samarbetspartner i arbetet för hållbar stadsutveckling med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) som ny partner. SBB är ett av Sveriges största och snabbast växande fastighetsbolag. – Fastighetsaktörer är en viktig drivande kraft mot framtidens hållbara samhällen. Detta har SBB visat samtidigt som de satt människors behov i fokus. Att en så tung samhällsbyggnadsaktör som SBB anslutit som partner i Gröna Städer kommer att tillföra gedigen erfarenhet och nya perspektiv till vårt arbete för framtidens hållbara städer, säger Lars Eriksson, generalsekreterare för Gröna Städer. SBB grundades 2016 med ett samhällsengagemang i ryggen och en övertygelse om att kunna bidra […]

Läs mer

Postad June 27, 2018 - 09:27

Emma Jonsteg blir ledamot i Gröna Städers styrelse Gröna Städer välkomnar Utopia Arkitekter som medlem samtidigt som företagets vd, Emma Jonsteg, tar plats i organisationens styrelse. Utopia Arkitekter har sedan starten för 10 år aktivt drivit frågor med fokus på kvalitet och hållbarhet inom arkitektur och stadsbyggnad. Arbetet har bland annat resulterat i ett flertal uppmärksammade projekt och etablerat Emma Jonsteg som en av landets starkaste röster i samhällsbyggnadsdebatten. – Utopia Arkitekter har genom sitt arbete och opinionsbildning etablerat ett nytt perspektiv på arkitekturens ansvar för en hållbar samhällsbyggnad. Vi är övertygade om att de som medlemmar hos oss kommer […]

Läs mer

Postad June 15, 2018 - 11:44

Det här är ett pressmeddelande från Nordic PropertyExpo. Organisationen Gröna Städer, som samlar såväl privata som offentliga aktörer inom hållbar samhällsbyggnad, står bakom en paviljong och ett seminarieprogram med hållbarhetsfokus på Nordic PropertyExpo. Många utmaningar som omställningen till ett hållbart samhälle för med sig skulle kunna lösas snabbare om fler aktörer hittade nya samarbeten över inrotade gränser mellan olika branscher. Det är den bärande tanken bakom organisationen Gröna Städer, en medlemsorganisation för såväl privata som offentliga aktörer som på olika sätt verkar för en hållbar samhällsutveckling. På Nordic PropertyExpo organiserar Gröna Städer ett seminarieprogram med hållbarhetsfokus. Medlemmar och samarbetspartners lyfter […]

Läs mer

Postad June 13, 2018 - 08:57

Gröna Städer kan nu glädjande presentera sin senaste medlem, Håbo kommun. Håbo kommun arbetar aktivt och långsiktigt med hållbarhets- och miljöfrågor och har i sin miljöstrategi definierat särskilda fokusområden och målsättningar för sitt hållbarhetsarbete inom alla kommunens verksamhetsområden och bolag. – Håbo kommun arbetar aktivt och strukturerat med miljöfrågor för att långsiktigt skapa en bra miljö för de som bor i kommunen. Det känns därför extra roligt att ha en så bra kommunal förebild som medlem i Gröna Städer säger Lars Eriksson, generalsekreterare för Gröna Städer. Håbo kommun arbetar aktivt med hållbarhets- och miljöfrågor för att möjliggöra en god miljö för alla […]

Läs mer

Postad June 12, 2018 - 12:22

Gröna Städer bildar ett råd bestående av ledande kommunala företrädare som riktar sig till 70 tillväxtkommuner. Det är kommuner som redan exploaterar hållbart eller vill göra det i högre utsträckning. Rådets uppgift blir att identifiera behov av policylösningar, praktiska hållbarhetsutmaningar samt att lyfta goda exempel. Detta kan sedan Gröna Städer och dess medlemmar finna lösningar på.

Läs mer

Postad June 4, 2018 - 12:53

Ett nytt pris kommer under Almedalsveckan att lyfta den aktör som under det senaste året levererat den bästa genomförbara idén för ett hållbart samhälle.Det hållbara framtidsprisetdelas ut i partnerskap mellan branschorganisationen Gröna Städer, ingenjörskonsultföretaget ÅF och Dagens Opinion. Gröna Städers Hållbarhetskommission utgör jury.

Läs mer

Postad May 30, 2018 - 13:37

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Mälarhamnar och Bovieran som nya partners samt Electrolux som ny medlem i Gröna Städer! – Jag är väldigt glad att Gröna Städer växer och på kort tid fått två nya partners med Mälarhamnar och Bovieran och en ny medlem med Electrolux. Det är tre viktiga organisationer med starka röster för hållbarhet och långsiktighet som vill bidra till ett hållbart samhällsbyggande, säger Lars Eriksson, generalsekreterare för Gröna Städer. Mälarhamnar utgörs av två hamnar i Köping respektive Västerås och är viktiga platser för handel i Mälardalsregionen. Hamnarna är en förutsättning för en hållbar […]

Läs mer

Postad May 29, 2018 - 19:13

Gröna Städer genomförde idag sin årliga stämma och i samband med den valdes en ny styrelse och ledning. Till ny Ordförande valdes Björn Östlund, till vardags ansvarig för International Operations Road & Rail på ÅF. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet tillsattes Lars Eriksson, tidigare bl.a. riksdagsledamot för socialdemokraterna och en av ledamöterna i Gröna Städers Hållbarhetskommission, till ny Generalsekreterare. Tidigare Generalsekreterare Sebastian Navab tar plats i styrelsen.

Läs mer

Postad April 17, 2018 - 07:42

Agenda 2030:s bristande parlamentariska förankring är ett tydligt hinder för en effektiv implementering. Ett framgångsrikt arbete kräver att regeringen tillsätter en blocköverskridande parlamentarisk kommitté samt kopplar ihop statsbudgetens mål med Agenda 2030, skriver Roger Tiefensee och Anna Ljungdell, Gröna Städers Hållbarhetskommission.

Läs mer

Postad April 6, 2018 - 12:16

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Skövde kommun som medlem i Gröna Städer! Skövde kommun siktar på att vara ledande i skapandet av ett miljöanpassat samhälle som främjar ett tillväxtvänligt näringsliv. Medlemskapet i Gröna Städer kopplar ihop Skövde kommuns målsättning av att bli en fossilfri stad i tillväxt med den kunskap och innovation som finns i organisationen.   – Skövde kommun strävar efter att vara ledande i många olika hållbarhetsavseenden och det är precis sådana ledstjärnor som behövs för att inspirera Sveriges städer och kommuner att röra sig i en mer hållbar riktning. Skövde kommer att kunna […]

Läs mer

Postad March 28, 2018 - 07:09

Gröna Städers Hållbarhetskommission första rapport visar att den statliga styrningen av offentlig sektors implementering av de globala hållbarhetsmålen behöver bli bättre och mer tydlig. Dagens styrning har brister som medför att genomförandet riskerar att bli onödigt ineffektivt. Ambitionsnivån är god, men Agenda 2030 är inte bara 17 mål och 169 delmål som ska bockas av. För att lyckas krävs en styrning som lyfter sig från enskilda sektorer och stuprörsorganisationens begränsningar. Det behövs övergripande och tvärsektoriella analyser som stödjer politiker att prioritera våra gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt. I rapporten presenteras sju konkreta förslag som skulle bidra till en tydligare och mer […]

Läs mer

Postad March 2, 2018 - 09:30

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera TD Light som ny medlem i Gröna Städer! I över tio års tid har de levererat marknadsledande LED-belysningslösningar som möjliggör för organisationer att göra såväl en betydande miljöinvestering som en ekonomisk besparing. Medlemskapet i Gröna Städer skapar nya kontakter och samverkan mellan andra aktörer i och utanför energisektorn. – Att byta ut traditionell belysning mot LED-belysningslösningar är ett enkelt sätt för organisationer att göra en betydande skillnad både för miljön, men även ekonomiskt. TD Light levererar moderna och hållbara energilösningar för alla typer av organisationer, därför känns det otroligt roligt att […]

Läs mer

Postad February 23, 2018 - 14:22

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera E.ON som ny medlem i Gröna Städer! E.ON är en av de största aktörerna på den svenska energimarknaden och jobbar engagerat mot miljömål för att bidra till en hållbar framtida energiförsörjning. År 2025 ska E.ON endast erbjuda återvunnen eller förnybar energi. Medlemskapet i Gröna Städer skapar nya kontakter och samverkan mellan andra aktörer i och utanför energisektorn. – E.ON bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete på en marknad som i första hand inte förknippas med just hållbarhet. De banar väg för en omfattande omvandling av den svenska energimarknaden. Vi är mycket glada att […]

Läs mer

Postad January 26, 2018 - 08:57

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Håbohus som medlem i Gröna Städer! Håbohus är Håbo kommuns bostadsföretag och bedriver ett ambitiöst miljöarbete inom sin verksamhet. Sedan 2015 jobbar de mot tydligt uppsatta miljömål som årligen utvärderas. Ett medlemskap i Gröna Städer möjliggör för Håbohus att dela med sig av sina lärdomar samt att samverka med andra aktörer inom såväl privat som offentligt sektor. – Vi är mycket glada att ha Håbohus som medlemmar i Gröna Städer! De jobbar tydligt och konkret för att nå miljömål och för en, på alla sätt, effektivare verksamhet. De har visat att […]

Läs mer

Postad January 19, 2018 - 09:12

Gröna Städer är mycket glada att berätta att Nannan Lundin nyligen rekryterats till Gröna Städer. Under fyra månader kommer hon arbeta med att undersöka hur en systeminnovationsdriven Agenda 2030 kan bidra till ett strategiskt lyft och ökad handlingskraft för utvecklingen av hållbara och smarta städer. I Nannan Lundins arbete ingår två analysrapporter och en större workshop arrangerad av Gröna Städer, där ledande beslutsfattare från Sveriges, kommuner, landsting, regering och myndigheter kommer att involveras i arbetet med en systeminnovationsdriven Agenda 2030. Arbetet sker med stöd av Vinnova. Projektets målsättning är att bidra till ett analytiskt och operativt perspektiv på Agenda 2030-integrering […]

Läs mer

Postad December 6, 2017 - 13:55

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Ragn-Sells som medlem i Gröna Städer! Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö och erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Medlemskapet i Gröna Städer skapar nya kontakter och samverkan mellan andra aktörer som arbetar med innovation och effektivisering. – Ragn-Sells är ett bra exempel på hur man på ett framgångsrikt sätt jobbat med hållbarhet och samtidigt drivit en framgångsrik verksamhet i generationer. De är ett föredöme genom att de visat att man kan bygga ett framgångsrikt och hållbart företag […]

Läs mer

Postad November 30, 2017 - 09:15

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Sundbybergs stad som medlem i Gröna Städer! Sundbyberg är den kommun i landet som är mest tätbefolkad och som kommer tillhöra landets snabbast växande under många år framöver. Medlemskap i Gröna Städer kommer därför ge Sundbyberg tillgång till kunskap och nätverk som är viktiga att ha i arbetet med att bygga en hållbar stad. – Att få Sveriges mest tätbefolkade kommun som medlem är oerhört välkommet. När vi kan koppla ihop Sundbybergs stads behov av tillväxt och utveckling med den kunskap och kreativitet som finns i vår organisation kommer vi kunna […]

Läs mer

Postad November 15, 2017 - 14:34

Vi är väldigt glada att igår ha genomfört vår första rikskonferens med över 100 deltagare från våra medlemsföretag, samarbetspartners, kommuner och organisationer.  Bland talarna återfanns bland annat Åsa Johansson, Ordförande SABO, Jonas Willaredt, Hållbarhetschef Husqvarna, Helena Paulsson, Sektionschef samhällsutveckling ÅF Infrastructure och Civilminister Ardalan Shekarabi. Konferensen ledde till många intressanta samtal och möttes av ett stort engagemang. Tack till alla som deltog! Vi återkommer framöver med mer information om Grön Stad 2018.

Läs mer

Postad November 2, 2017 - 09:12

Gröna Städer samlar nu några av Sveriges mest kunniga personer inom hållbarhet och offentlig styrning för att arbeta fram skarpa förslag på hur Sverige ska kunna ställa om på effektivast möjliga sätt. – Vi säger inte att vi kommer att lösa alla Sveriges utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle, säger kommissionens ordförande Roger Tiefensee, men vi vill att våra förslag ska vara så konkreta att de kan bli till verklig hjälp för dem som vill gå före och göra mer.

Läs mer

Postad October 31, 2017 - 13:36

Gröna Städer har alltid haft som ambition att vara en konstruktiv aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför samlar vi nu några av Sveriges mest kunniga personer inom hållbarhet och offentlig styrning för att arbeta fram skarpa förslag på hur Sverige ska kunna ställa om på effektivast möjliga sätt. Kommissionen ska undersöka styrningen av befintligt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor och med fokus på ett förbättrat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner besvara frågor om bland annat: Hur styr regeringen det hållbarhetsfrämjande arbetet i länsstyrelser och andra relevanta myndigheter via regleringsbrev? Hur kan den regionala nivån användas för att främja hållbar utveckling? […]

Läs mer

Postad September 5, 2017 - 14:27

Glädjande och spännande att vår medlem Off2off antagits till Tillväxtverkets initiativ Startup-Swedens bootcamp för digitala bolag! Denna gång fokuserar bootcampet på digitala startups med hållbarhet som affärsidé. Off2off har utvecklat en molnbaserad kommunikationstjänst för att återanvända överblivet material från organisationer – ett bra initiativ som löser miljömässiga samhällsproblem genom modern och tillgänglig teknologi! I fjol deltog 40 startups från hela landet i Startup-Sweden. Ett av resultaten blev investeringar på närmare 30 miljoner kronor i några av bolagen. Klicka här för att läsa mer.

Läs mer

Postad September 1, 2017 - 15:02

Idag presenterade regeringens utredare Johan Edstav området Nya Landvetter stad i Härryda kommun som en av nio identifierade områden att gå vidare med utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara stadsdelar och städer. Gröna Städer kunde glädjande ta emot budskapet att vår medlem och samarbetspartner Nya Landvetter stad är högst prioriterad för regeringen. Nya Landvetter stad är unikt som det enda utvalda området söder om Stockholm. De nya exploateringarna innebär för Härryda kommun 10 000 nya bostäder och anses av regeringens utredare kunna verka som en plattform för innovativa lösningar. Nya Landvetter stad anses kunna komma att fungera som […]

Läs mer

Postad August 31, 2017 - 13:34

    För att anmäla dig till rikskonferensen, klicka här. Vi kommer löpande att uppdatera med information i takt med att talare och programpunkter blir klara.

Läs mer

Postad August 30, 2017 - 11:30

Gröna Städer och Svensk Industriförening Sinf har nått en överenskommelse som innebär att alla Gröna Städers medlemmar även får rätt att nyttja ett flertal förmånserbjudanden exklusiva för Sinfs medlemmar. Det handlar bl.a. om populära rabatter på bl.a. hotell och hyrbilar, framförhandlade speciellt för företagare. – Vi är mycket glada över denna överenskommelse som innebär att Gröna Städers medlemmar kan få ut mycket mer av sitt medlemskap. Vi ser det som oerhört viktigt att våra medlemmar ser att ett medlemskap i Gröna Städer inte bara är ett ställningstagande för ett mer hållbart samhälle, utan att vi även kan erbjuda dem tillväxtfrämjande […]

Läs mer

Postad July 8, 2017 - 09:47

Boverket gör bedömningen att 700 000 nya bostäder måste byggas till 2025. Under året kommer enligt prognosen 72 000 bostäder påbörjas och takten behöver öka ytterligare under kommande år. Samtidigt är det av största betydelse att miljonprogramsårens misstag inte upprepas, både i fråga om social och ekologisk hållbarhet. Ska detta kunna bli verklighet behöver staten ta ett ökat ansvar för samordning och uppföljning av hållbar exploatering.

Läs mer

Postad June 7, 2017 - 08:12

Gröna Städer är stolta över att kunna presentera NIRAS som medlem i Gröna Städer. NIRAS är ett av de ledande konsultföretagen i Skandinavien inom miljö, klimat, infrastruktur, vatten, samhällsbyggnad, fastigheter, facility management, hyresgästrådgivning samt internationellt utvecklingsarbete.  – Det är otroligt kul att NIRAS vill hoppa på tåget tillsammans med oss mot en mer hållbar samhällsutveckling. NIRAS delar Gröna Städers ambition att öka den gröna tillväxten och har en bred kompetens inom miljö- och hållbarhetsfrågor, inte minst från ett internationellt perspektiv, vilket gör dem till en mycket välkommen del av vår organisation, säger Sebastian Navab, Generalsekreterare Gröna Städer. NIRAS ambition är […]

Läs mer

Postad June 1, 2017 - 13:42

Gröna Städer är på plats under Almedalsveckan 2017. Tillsammans med Husqvarna, Samtrans, Nya Landvetter Stad och ÅF arrangerar Gröna Städer tre seminarier med fokus på fossilfria kommuner, hållbar stadsbyggnad och morgondagens gröna städer. Missa inte chansen att delta och anmäl dig nu!  Måndag 3 juli kl. 13.00-13.40  Gröna Städer tillsammans med Husqvarna & Samtrans: “Vilka är nyckelkomponenterna för att göra kommunerna fossilfria? Sveriges kommuner ansvarar för den största delen av den offentliga service som alla medborgare är beroende av. Omfattningen av kommunsektorn innebär att minskade utsläpp där är avgörande för att vi ska kunna klara Sveriges klimatåtaganden. Vad behövs för att göra […]

Läs mer

Postad May 24, 2017 - 15:18

Leif Saletti, som var ordförande under en uppbyggnadsfas tar en plats i styrelsen. Arbetet med att utveckla organisationen vidare från styrelseplats kommer att ledas av Anders Ekdahl, som även är vd för Svensk Industriförening Sinf.

Läs mer

Postad May 17, 2017 - 13:48

Gröna Städer och Start-Up Stockholm inleder samarbete kring startup rådgivning och affärspaneler för hållbara affärsidéer Den nystartade branschorganisationen Gröna Städer, som samlar organisationer med hållbara produkter och tjänster inom samhällsbyggnad, samt Start-Up Stockholm som erbjuder affärs- och innovationsrådgivning, inleder nu ett samarbete kring startup rådgivning och affärspaneler för hållbara affärsidéer. Alla Gröna Städers startup medlemmar får möjlighet till rådgivning från Start-Up Stockholm och ambitionen är att två affärspaneler ska hinnas med redan under 2017. Framväxten av hållbara affärsidéer, oavsett om det handlar om produkter som har potential att bidra till en bättre miljö, eller idéer som bidrar till ökad social […]

Läs mer

Postad May 12, 2017 - 07:45

Idag fredag 12/5 befinner sig Gröna Städer tillsammans med ÅF på Elfack på Svenska Mässan i Göteborg. Klockan 11.3o inleder vi med mingel och lunch i lokal H2 (eSmart) varefter seminariet tar vid.  Vi diskuterar tillsammans med inbjudna experter frågor som: “Hur påverkar smart infrastruktur och energiförsörjning ny stadsbyggnad?” Missa inte chansen att delta! För mer info och anmälan här.  

Läs mer

Postad April 26, 2017 - 09:11

Gröna Städer sänder live från dagens seminarium i samarbete med Augur- shades of GREEN! “Vad är egentligen en grön stad?” Utifrån Augurs många studier som tagit dem till dynamiska kosmopoler runt om i världen i syfte att hitta de lösningar som kommer att utgöra delarna i morgondagens hållbara städer, tittar vi under detta seminarium på staden från olika perspektiv och berättar om dess olika nyanser av grönt. Följ med oss på en resa där vi bland annat stannar till vid smarta stads-lösningar i Songdo, urban farming-initiativ i San Francisco och invånarskapade mikroparker i Stockholm. Vi inspirerar om den gröna stadens […]

Läs mer

Postad April 26, 2017 - 08:13

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Ökad rörlighet, digitalisering och öppna innovationsprocesser får idéer att spridas snabbt och skapar större möjligheter till export, globalt samarbete och kunskapsutbyte. Men för lyckad handel med andra länder är kunskap om immateriella tillgångar en förutsättning. Hur sätter du dem på kartan för bästa affärsnytta? Immaterialrättsdagen 2017 som anordnas av PRV riktar sig mot alla som på något sätt har planerat att verka internationellt eller i rådande stund redan gör det.  Med smarta städer och framgångsrika företagsberättelser som exempel riktas kompassen mot immaterialrättens viktiga roll när innovation går på export. Under Immaterialrättsdagen deltar Gröna Städers […]

Läs mer

Postad April 24, 2017 - 08:06

Den 12 maj anordnas Elfack på Svenska Mässan i Göteborg. Gröna Städer närvarar och bjuder in till lunchseminarium: Hur påverkar smart infrastruktur och energiförsörjning ny stadsbyggnad?  Sverige står inför omfattande nybyggnation för att lösa bostadskrisen. I många kommuner växer nya stadsdelar fram och regeringen har tillsatt en utredare som undersöker möjligheten att med statlig hjälp bygga helt nya städer. Samtidigt genomgår samhället en omställning för att Sverige senast 2030 ska vara klimatneutralt. Hur bör vi på en strategisk nivå förhålla oss till smart infrastruktur och energiförsörjning för att kunna förena de två målen? Anmälan till seminariet   OBS! Du behöver en […]

Läs mer

Postad April 19, 2017 - 08:05

Veg Tech välkomnas som ny medlem i branschorganisationen Gröna Städer. Veg Tech arbetar med vegetationsteknik och delar Gröna Städers engagemang i hållbar samhällsutveckling och ambitionen att öka den gröna tillväxten.  –  Ett medlemskap i Gröna Städer känns självklart för oss. Jag är säker på att Gröna Städer kan generera många nya spännande affärsmöjligheter och att vi tillsammans med näringslivet kan öka den gröna tillväxten och bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Bengt-Erik Karlberg, VD för Veg Tech. Veg Tech firar i år 30 år och har en lång erfarenhet i arbetet för grönare städer. Deras affärsidé bygger på att kunna erbjuda ekonomiskt och miljömässigt optimala vegetationslösningar inom […]

Läs mer

Postad April 19, 2017 - 07:34

Nu kan ni lyssna på när Gröna Städers generalsekreterare Sebastian Navab intervjuas i Mäklarsamfundets podcast Tak över huvudet om bland annat förhållandet mellan hållbara och billiga bostäder. Lyssna här

Läs mer

Postad March 30, 2017 - 14:04

För dig som inte kunde närvara på lanseringen av Gröna Städer. Här kommer en film med kvällens viktigaste inslag. Vi intervjuar bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, Mia Nordström från Gröna Städers styrelse samt Karolina Zenk från Husqvarna och Kajsa Rosén från ÅF Infrastructure som är två av Gröna Städers strategiska partners.

Läs mer

Postad March 22, 2017 - 15:47

REPLIK. Svante Axelsson tar i sin artikel ”Låt städerna slippa bilen” upp en rad skäl till att minska, eller helt utesluta biltrafiken i våra städer. Lägger man ihop biltrafikens negativa effekter på folkhälsan, miljön, städernas underhållskostnader, förlorade intäkter på grund av brist på framkomlighet, dåligt utnyttjande av gaturummet med mera, är det lätt att förstå att vi borde kunna hitta bättre lösningar för att transportera människor, varor och avfall. Men för att åstadkomma detta behövs en samverkan mellan politik, offentlig och privat sektor.

Läs mer

Postad March 22, 2017 - 15:45

Nu kan alla villaägare norr om Stockholm se fram emot experthjälp i trädgårdsfrågor. Husqvarna pop up store i Täby Centrum specialiserar sig på ett användarvänligt batterisortiment och robotgräsklippare, där även möjlighet till installation erbjuds.

Läs mer

Postad March 17, 2017 - 15:23

I måndags klippte civilminister Ardalan Shekarabi det gröna bandet och förklarade den nya branschorganisationen Gröna Städer invigd. Redan från start har Gröna Städer sex partners varav Dagens Opinion är mediepartner.

Läs mer

Postad March 15, 2017 - 14:59

I en paviljong på Nordic Architecture Fair lanseras ett helt nytt sätt att tänka kring hållbar stadsutveckling. – Vi måste överge stuprören och se utmaningen horisontellt, säger Sebastian Navab på nya organisationen Gröna städer.

Läs mer

Postad March 15, 2017 - 13:23

Nu startar den nya branschorganisationen Gröna Städer som vill företräda alla företag med hållbara produkter och tjänster. Sebastian Navab blir organisationens generalsekreterare.

Läs mer

Postad March 13, 2017 - 11:57

DEBATT. Idag lanserar vi en ny branschorganisation som ska vara en ledande aktör i arbetet med att ställa om Sverige till ett mer hållbart land.

Läs mer

Postad March 13, 2017 - 08:50

Civilminister Ardalan Shekarabi är en av talarna när Gröna Städer officiellt bildas. På scenen i United Spaces lokaler på Klarabergsviadukten i Stockholm märks också företrädare för samarbetspartnerna Husqvarna, Kommunal, Samtrans, ÅF och Svenska Mässan samt f.d. riksdagsledamoten Roger Tiefensee som är samordnare för Gröna Städers Advisory Board.

Läs mer

Postad February 27, 2017 - 08:48

Nu har det bildats en ny organisation som ska stimulera ”ett ökat samarbete mellan företag och organisationer inom olika branscher och som ska samla producenter och andra aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling”. Generalsekreterare för den nybildade organisationen, Gröna Städer, är Jönköpingsbon Sebastian Navab. Han är idag vd på Nav PR och har tidigare varit Göran Perssons (S) kommunikationsstrateg.

Läs mer

Postad February 24, 2017 - 10:26

I dag hör företag och organisationer som jobbar med hållbara varor och tjänster, både miljömässigt och socialt, till olika branschföreningar, som inte nödvändigtvis har hållbarhetsfrågan högst på dagordningen. Samtidigt ställs det allt högre krav på att mer och mer ska vara hållbart och allt fler företag ställer om till hållbart. Därför bildar vi en förening för alla aktörer som jobbar med hållbarhet inom exempelvis energi, fastigheter och återvinning. Vi står även öppna för andra aktörer som stöttar vår sak, oavsett om de kommer från näringslivet, offentlig eller ideell sektor.

Läs mer

Postad February 17, 2017 - 08:35

Arthur och Anders Buchardt på AB Invest AS och entreprenören HENT AS har ingått totalentreprenadkontrakt för bygget av Mjöstornet i Brumunddal, Norge.  Det blir världens högsta trähus med sina 18 våningar och 80 meter.

Läs mer

Postad February 17, 2017 - 08:28

– Vi vänder oss till alla som inser hur viktig energifrågan är för omställning till det hållbara samhället! Den programförklaringen ger Karin Bodén, moderator på årets Power Circle Summit den 9 maj på Svenska Mässan.

Läs mer

Postad February 17, 2017 - 08:23

Uppsala kommun har valt att investera i ett solcellsdrivet system, så kallade Big Belly Solar. Målet med satsningen är att förbättra miljön i kommunen genom minskade transporter och en renare närmiljö kring sopkärlen.

Läs mer

Postad December 2, 2016 - 07:55

Nu lanseras Gröna Städer, en ny organisation som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Organisationen grundades av ett antal producenter av hållbara produkter som ansåg att det i Sverige saknade en näringslivsorienterad organisation som samlat drev framtidsfrågorna inom hållbar samhällsbyggnad. Därför fattade de beslutet att tillsammans bilda Gröna Städer. Gröna Städer grundades för att stimulera ett ökat samarbete mellan företag och organisationer inom olika branscher och samlar producenter och andra aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Gröna Städer utgör en plattform för samverkan och tillvaratar sina medlemmars intressen gentemot beslutsfattare på olika nivåer. Gröna Städer arbetar för fler innovativa företag som producerar och exporterar fler hållbara produkter och tjänster. […]

Läs mer