Nya Landvetter stad – enda av regeringens utredare utvalda område söder om Stockholm!

Postad September 1, 2017 - 15:02

Idag presenterade regeringens utredare Johan Edstav området Nya Landvetter stad i Härryda kommun som en av nio identifierade områden att gå vidare med utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara stadsdelar och städer.

Gröna Städer kunde glädjande ta emot budskapet att vår medlem och samarbetspartner Nya Landvetter stad är högst prioriterad för regeringen. Nya Landvetter stad är unikt som det enda utvalda området söder om Stockholm.

De nya exploateringarna innebär för Härryda kommun 10 000 nya bostäder och anses av regeringens utredare kunna verka som en plattform för innovativa lösningar. Nya Landvetter stad anses kunna komma att fungera som ett innovativt modellområde som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt föredömligt och kan användas som en förebild för hållbar stadsutveckling. De utvalda områdena kan även komma att utgöra ett nätverk av nya stadsdelar och städer för att underlätta för kommunerna att dela erfarenheter och stärka varandras arbete.

– Detta är ett gott betyg för vårt gemensamma arbete med att lyfta fram den potential som finns i Nya Landvetter stad, men trots det finns det mycket kvar att göra nu. Vi i Gröna Städer ser fram emot det arbete vi har framför oss framöver med att skapa förutsättningar för både Härryda och många andra svenska kommuner i att skapa gröna och hållbara städer, säger Anders Ekdahl, ordförande Gröna Städer.

 

För mer information:

Sebastian Navab, generalsekreterare Gröna Städer
E-post: [email protected]
Telefon: 070 – 323 04 71

Om Gröna Städer

Gröna Städer är en tvärsektoriell branschorganisation grundad 2017, för alla aktörer som arbetar med samhällsbyggnad. Vårt syfte är att utveckla marknaden för hållbara produkter och tjänster inom hållbar samhällsbyggnad och att genom tillväxt i de företag som erbjuder hållbara produkter och tjänster, vara med och bidra till att ställa om Sverige till ett hållbart samhälle och nå de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans med våra medlemmar formar vi framtidens gröna städer.