Gröna Städer – vi skapar morgondagens hållbara städer

Postad December 2, 2016 - 07:55

Nu lanseras Gröna Städer, en ny organisation som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Organisationen grundades av ett antal producenter av hållbara produkter som ansåg att det i Sverige saknade en näringslivsorienterad organisation som samlat drev framtidsfrågorna inom hållbar samhällsbyggnad. Därför fattade de beslutet att tillsammans bilda Gröna Städer.

Gröna Städer grundades för att stimulera ett ökat samarbete mellan företag och organisationer inom olika branscher och samlar producenter och andra aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Gröna Städer utgör en plattform för samverkan och tillvaratar sina medlemmars intressen gentemot beslutsfattare på olika nivåer.

Gröna Städer arbetar för fler innovativa företag som producerar och exporterar fler hållbara produkter och tjänster. Tillsammans driver vi utvecklingen mot fler urbana miljöer och att Sverige ska bli världsledande inom hållbar samhällsbyggnad.