NIRAS ny medlem i Gröna Städer!

Postad June 7, 2017 - 08:12

Gröna Städer är stolta över att kunna presentera NIRAS som medlem i Gröna Städer. NIRAS är ett av de ledande konsultföretagen i Skandinavien inom miljö, klimat, infrastruktur, vatten, samhällsbyggnad, fastigheter, facility management, hyresgästrådgivning samt internationellt utvecklingsarbete. 

– Det är otroligt kul att NIRAS vill hoppa på tåget tillsammans med oss mot en mer hållbar samhällsutveckling. NIRAS delar Gröna Städers ambition att öka den gröna tillväxten och har en bred kompetens inom miljö- och hållbarhetsfrågor, inte minst från ett internationellt perspektiv, vilket gör dem till en mycket välkommen del av vår organisation, säger Sebastian Navab, Generalsekreterare Gröna Städer.

NIRAS ambition är att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I mer än 40 år har företaget arbetat med internationella utvecklingsprojekt, som varit specifikt riktade mot dagens Sustainable Development Goals, och har därför en unik resurs- och kompetensbas. NIRAS målsättning är att skapa hållbara lösningar som också ger optimal prestanda till en rimlig kostnad, både inom ramen för deras uppdrag och i det interna arbetet.

– Vi har arbetat länge med hållbar samhällsutveckling såväl i Sverige som internationellt. Därför är de globala målen och Agenda 2030 en självklar och integrerad del av vår verksamhet. Att bli en del av Gröna Städer känns som ett naturligt steg för oss att ytterligare stärka vårt arbete inom det området samt få möjlighet att bli en del av det samhälleliga samtalet om hur man kan mäta och synliggöra effekterna av det hållbarhetsarbete som redan görs, så att vi gemensamt kan förbättra planeringen framåt. Vi ser också fram emot att lyssna och lära av hur andra aktörer, offentliga och privata, arbetar med lösningar som ökar livskvaliteteten i framtidens städer. NIRAS är en del av samhällsutvecklingen in i framtiden, vilket ger oss en fantastisk möjlighet att påverka riktningen, säger Christian Sandberg, VD NIRAS.

För mer information kontakta:
Sebastian Navab, Generalsekreterare
Telefon: +46 (0) 70 323 04 71
E-post: [email protected]

Christian Sandberg, VD NIRAS
Telefon: +46 (0) 70 8451187
E-post: [email protected]

NIRAS grundades i Danmark 1956 och är ett framstående konsultföretag inom miljö, klimat, samhällsbyggnad, fastigheter, hyresgästrådgivning samt internationellt utvecklingsarbete med norra Europa som marknad. Efter Danmark är Sverige den största marknaden. Totalt har NIRAS-koncernen ca 2100 medarbetare och har pågående aktiviteter i 35 länder. NIRAS Sweden AB har 160 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Linköping.

Gröna Städer grundades för att stimulera ett ökat samarbete mellan företag och organisationer inom olika branscher och samlar producenter och andra aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Gröna Städer utgör en plattform för samverkan och tillvaratar våra medlemmars intressen gentemot beslutsfattare på olika nivåer. Gröna Städer arbetar för fler innovativa företag som producerar och exporterar fler hållbara produkter och tjänster.