Nationella kommittén för hållbar sjöfart

I syfte att kasta ljus på ett område som vi upplever inte får tillräcklig uppmärksamhet i förhållande till dess betydelse för klimatet har vi inrättat Nationella kommittén för hållbar sjöfart. Kommittén släppte sin första rapport vid ett seminarium i riksdagen 2019. Rapporten finns att läsa här.