Nannan Lundin rekryteras till Gröna Städer!

Postad January 19, 2018 - 09:12

Gröna Städer är mycket glada att berätta att Nannan Lundin nyligen rekryterats till Gröna Städer. Under fyra månader kommer hon arbeta med att undersöka hur en systeminnovationsdriven Agenda 2030 kan bidra till ett strategiskt lyft och ökad handlingskraft för utvecklingen av hållbara och smarta städer.

I Nannan Lundins arbete ingår två analysrapporter och en större workshop arrangerad av Gröna Städer, där ledande beslutsfattare från Sveriges, kommuner, landsting, regering och myndigheter kommer att involveras i arbetet med en systeminnovationsdriven Agenda 2030. Arbetet sker med stöd av Vinnova.

Projektets målsättning är att bidra till ett analytiskt och operativt perspektiv på Agenda 2030-integrering med fokus på hållbara och smarta städer. Nannan kommer under tiden hon är anställd att även arbeta inom Gröna Städer övriga verksamhet, framförallt genom samarbete med Gröna Städers Hållbarhetskommission.

– För mig är Agenda 2030 en strategisk fråga för det svenska näringslivets konkurrenskraft och globala nytta, svenska städers innovationskraft och attraktionskraft – bortom enbart en miljö, en social eller en biståndsfråga, säger Nannan Lundin.

Om Nannan Lundin
Lundin är utbildad nationalekonom och disputerade vid Örebro Universitet 2004. Hon agerar ofta som oberoende expert inom frågor om forsknings-, innovations- och klimatpolitik samt operativa internationella samarbeten på uppdrag av EU-kommissionen, flera EU-medlemsstater, USA och Kina. Sedan 2008 har Lundin arbetat med energi och klimat och hennes arbete har bland annat innefattat internationella klimatförhandlingar, klimatdiplomati samt bilaterala och multilaterala samarbeten inom förnybar energi, miljöteknik och hållbarhetsdriven innovationsutveckling. Under perioden 2015 – 2017 jobbade Lundin som huvudsekreterare inom Grön omställning och konkurrenskraft på Framtidskansliet, Statsrådsberedningen och deltagit aktivt i Regeringskansliets strategiska arbete med Agenda 2030.

För mer information kontakta:
Nannan Lundin
Tel: 070 087 71 57
E-post: [email protected]

Anders Ekdahl, ordförande Gröna Städer
Tel: 070 759 62 19
E-post: [email protected]