MÄLARHAMNAR OCH BOVIERAN NYA PARTNERS OCH ELECTROLUX NY MEDLEM I GRÖNA STÄDER!

Postad May 30, 2018 - 13:37

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Mälarhamnar och Bovieran som nya partners samt Electrolux som ny medlem i Gröna Städer!

– Jag är väldigt glad att Gröna Städer växer och på kort tid fått två nya partners med Mälarhamnar och Bovieran och en ny medlem med Electrolux. Det är tre viktiga organisationer med starka röster för hållbarhet och långsiktighet som vill bidra till ett hållbart samhällsbyggande, säger Lars Eriksson, generalsekreterare för Gröna Städer.

Mälarhamnar utgörs av två hamnar i Köping respektive Västerås och är viktiga platser för handel i Mälardalsregionen. Hamnarna är en förutsättning för en hållbar framtid i och med att de möjliggör transporter med fartyg – ett transportslag som har den minst negativa påverkan på miljön. Genom att optimera och effektivisera transporter via hamnarna avlastas det hårt belastade väg- och järnvägsnätet och miljöbelastningen på regionen minskar. Mälarhamnar jobbar aktivt för hållbara transporter med fartyg och för att effektivisera arbetet i sina hamnar.

Bovieran föddes 2007 ur en dröm om att skapa ett boende med trygghet och gemenskap i fokus för Sveriges seniorer. Under åren har Bovieran fortsatt utveckla sina hus och samarbetet med flera kommuner runt om i landet. Bovieran tar ett allt större grepp om samhällsutvecklingen och vill förenkla för kommuner genom att bland annat även bygga vanliga bostäder i samma område som deras boenden för seniorer. Bovieran vill erbjuda något nytt och värdefullt och skapar därigenom framtidens boende.

År 2005 satte Electrolux upp tre hållbarhetsområden att jobba med till och med år 2020: bättre lösningar, bättre verksamhet och bättre samhälle. För att nå dessa mål jobbar de efter ett antal riktlinjer som berör de olika områdena: bland annat att konstant förbättra produkternas prestanda och effektivitet, att använda resurserna bättre med mer återvunnet material och att effektivisera verksamheten globalt. Electrolux hållbarhetsmål har haft effekt – sedan 2005 har koldioxidutsläppen i tillverkningen minskat med 59 % och 15 gånger mer återvunnen plast används i deras produkter 2017 jämfört med 2011.

För mer information kontakta:
Lars Eriksson, Generalsekreterare
Tel: 072 565 89 98
E-post: [email protected]