Lyckat första möte med det Kommunala rådet för hållbar stadsutveckling!

Postad April 11, 2019 - 15:44

Idag höll Gröna Städer det första av två uppstartsmöten med det Kommunala rådet för hållbar stadsutveckling. Under året kommer rådet att samlas för att diskutera framtidsfrågor inom hållbar stadsutveckling.

På dagens agenda avhandlades bland annat frågor om styrning och ledning av exploateringsprojekt, kravställning i markanvisningprocesser, hur samrådsprocessen bäst kan användas och hur vi kan få fler att våga och våga göra fel i stadsbyggnadsprocessen, samt mycket mycket mer!

I morgon sker det andra mötet. Utifrån dessa möten och den återkoppling vi får sätter vi agendan för årets arbete med rådet. Vi ser fram emot flera möten, expertseminarier och studieresor.

Med på mötet var:
Meeri Wasberg, (S) kommunstyrelseordförande Haninge
Ullis Sandberg, (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad Örebro
Stefan Bergström, (C) kommunalråd stadsmiljö- och exploateringsfrågor Sundbyberg
Maritha Meethz, (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Luleå
Marie Åkesdotter, (MP) ordförande i hållbarhetsutskottet, Tyresö
Krister Karlsson, vice VD, SBB
Terje Johansson, Affärsutvecklare, ÅF
Anna Ljungdell, Gröna Städer
Lars Eriksson, Gröna Städer
Erik Persson, Gröna Städer