Lunchseminarium med Gröna Städer på Elfack

Postad April 24, 2017 - 08:06

Den 12 maj anordnas Elfack på Svenska Mässan i Göteborg. Gröna Städer närvarar och bjuder in till lunchseminarium:

Hur påverkar smart infrastruktur och energiförsörjning ny stadsbyggnad? 

Sverige står inför omfattande nybyggnation för att lösa bostadskrisen. I många kommuner växer nya stadsdelar fram och regeringen har tillsatt en utredare som undersöker möjligheten att med statlig hjälp bygga helt nya städer. Samtidigt genomgår samhället en omställning för att Sverige senast 2030 ska vara klimatneutralt. Hur bör vi på en strategisk nivå förhålla oss till smart infrastruktur och energiförsörjning för att kunna förena de två målen?

Anmälan till seminariet

 

OBS! Du behöver en entrébiljett till Elfack för att kunna delta på arrangemanget. Din kostnadsfria entrébiljett får registrerar du här!