Landvetter Södra ny medlem i Gröna Städer

Postad December 20, 2018 - 10:27

Gröna Städer välkomnar ett av Sveriges just nu mest spännande stadsutvecklingsprojekt som ny medlem. Mellan Göteborg och Borås, där en helt ny järnväg planeras, bara ett stenkast från Landvetter flygplats och resten av världen ska en helt ny stad byggas. Landvetter Södra inkorporerar allt som Gröna Städer är när en helt ny stad för minst 25 000 invånare ska byggas.

”Landvetter Södra ska vara den moderna, innovativa, internationella och framför allt mänskliga staden. Vi har en unik möjlighet att bygga attraktiva hållbara livsmiljöer där innovationer inom både tekniska och sociala områden kan skalas upp i stor skala och få spridning. Vi ska bygga bostäder som skapar möjligheter för de som redan bor i kommunen och bidrar till att lösa bostadsbristen regionalt och nationellt.” beskriver Maria Ådahl, VD på Landvetter Södra Utveckling AB.

Landvetter Södra pekades även ut av regeringens samordnare Johan Edstav som haft i uppdrag att möjliggöra planer på nya hållbara städer och stadsdelar. Utredningens uppdrag har varit att staten ska kunna bidra i arbetet att underlätta för exploatering på strategiskt utvalda platser i Sverige. I samband med den nya järnvägen byggs finns det fantastiska möjligheter för en helt ny stad i Landvetter Södra.

”Gröna Städer bildades av insikten att hållbarhet inte kan arbetas med i stuprör utan samverkan mellan branscher såväl som det offentliga och privata måste fungera för att vi ska kunna nå de gemensamma målen inom Agenda 2030. Landvetter Södra är ett otroligt spännande projekt där möjligheten är bättre än någonsin att kunna följa ett tvärsektoriellt hållbarhetsarbete i praktiken. Vi är väldigt glada att de har velat bli medlemmar i Gröna Städer” säger Lars Eriksson, generalsekreterare för Gröna Städer.

 

För mer information kontakta:

Lars Eriksson, generalsekreterare
Tel: 072 565 89 98
E-post: [email protected]

Maria Ådahl, VD Landvetter Södra Utveckling AB
Tel: 076 649 48 95
E-post: [email protected]

För mer information om Landvetter Södra: https://landvettersodra.se/