Kommunala rådet

Gröna Städers kommunala råd för hållbara städer

Behovet av att exploatera och bygga nya bostäder är stort i många av landets kommuner men många kommuner har brist på erfarenhet av att hantera stora exploateringsfrågor, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Därför har vi samlat ett antal kommunala företrädare i ett råd som träffas regelbundet för att identifiera behov av policylösningar och diskutera praktiska hållbarhetsproblem. Rådet samarbetar med regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande.