Hållbar sjöfart för framtiden

Postad February 13, 2019 - 10:29

Nationella kommittén för hållbar sjöfart tillsattes i syfte att kasta ljus på ett område som Gröna Städer upplever inte får tillräcklig uppmärksamhet i förhållande till dess betydelse för klimatet, nämligen sjö- farten. Klimatutmaningen som världen står inför kräver kraftfulla åtgärder. De globala utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt. Sverige måste ta sin del av det globala ansvaret genom ambitiösa nationella klimatmål och handlingsplaner. Sveriges utsläpp är små men det är ändå viktigt att göra det vi kan och att vara ett föregångsland. 

Syftet med rapporten är att bidra till att lyfta upp frågan om hållbar sjöfart på den nationella agendan och även lämna förslag till regeringen så att en hållbar sjöfart får bättre förutsättningar att gynnas. Rapporten har inte ambitionen att vara heltäckande på något vis. Vi lyfter några perspektiv väl medvetna om att det finns fler. Ytterligare rapporter på området där fler perspektiv vägs in blir en fråga för fortsatt arbete i Gröna Städer.