HÅBOHUS NY MEDLEM I GRÖNA STÄDER!

Postad January 26, 2018 - 08:57

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Håbohus som medlem i Gröna Städer! Håbohus är Håbo kommuns bostadsföretag och bedriver ett ambitiöst miljöarbete inom sin verksamhet. Sedan 2015 jobbar de mot tydligt uppsatta miljömål som årligen utvärderas. Ett medlemskap i Gröna Städer möjliggör för Håbohus att dela med sig av sina lärdomar samt att samverka med andra aktörer inom såväl privat som offentligt sektor.

– Vi är mycket glada att ha Håbohus som medlemmar i Gröna Städer! De jobbar tydligt och konkret för att nå miljömål och för en, på alla sätt, effektivare verksamhet. De har visat att det går att ställa höga miljökrav inom verksamheten utan att kompromissa med kvaliteten för sina boende och kommuninvånare, säger Anders Ekdahl, ordförande Gröna Städer.

Håbohus har 1300 lägenheter i centralorten Bålsta. De vill göra avtryck som en kommunal aktör med en betydande påverkan på kommunens miljöengagemang. Håbohus har höga ambitioner för sitt miljöarbete och strävar efter att ligga i framkant gällande miljöfrågor. De har därför identifierat källorna till verksamhetens största miljöpåverkan: energi- och vattenanvändning, kemikaliehantering, avfallshantering samt leverantörer och transporter. För att minska klimatpåverkan från dessa områden följer Håbohus ett miljöledningssystem som utgår från deras uppsatta miljömål. Även all personal på Håbohus har grundläggande miljöutbildning för att minimera miljöpåverkan i sitt dagliga arbete.

– Vi hoppas att medlemskapet i Gröna Städer ytterligare kommer att stärka uppfattningen av oss som en framstående miljöaktör. Vi jobbar engagerat gentemot högt uppsatta miljömål, därför känns det som ett ytterligare steg i rätt riktning att nu även arbeta tillsammans med andra aktörer genom Gröna Städers, säger Mats Norrbrand, VD Håbohus AB.

För mer information kontakta:
Anders Ekdahl, ordförande Gröna Städer
Tel: 070 759 62 19
E-post: [email protected]