HÅBO KOMMUN NY MEDLEM I GRÖNA STÄDER!

Postad June 13, 2018 - 08:57

Gröna Städer kan nu glädjande presentera sin senaste medlem, Håbo kommun. Håbo kommun arbetar aktivt och långsiktigt med hållbarhets- och miljöfrågor och har i sin miljöstrategi definierat särskilda fokusområden och målsättningar för sitt hållbarhetsarbete inom alla kommunens verksamhetsområden och bolag.

– Håbo kommun arbetar aktivt och strukturerat med miljöfrågor för att långsiktigt skapa en bra miljö för de som bor i kommunen. Det känns därför extra roligt att ha en så bra kommunal förebild som medlem i Gröna Städer säger Lars Eriksson, generalsekreterare för Gröna Städer.

Håbo kommun arbetar aktivt med hållbarhets- och miljöfrågor för att möjliggöra en god miljö för alla som verkar i kommunen – för de som bor såväl som för de som arbetar. Kommunens hållbarhetsarbete är långsiktigt, med fokus på att skapa en hållbar utveckling och därigenom möjliggöra för kommande generationer att fortsätta leva i en god miljö. I februari 2015 antog kommunen en miljöstrategi med syfte att strukturera hur miljöarbetet ska se ut inom kommunens alla verksamheter. Strategin utgår från tre inriktningsområden; fossilbränslefri kommun, en giftfri och resurseffektiv kommun samt naturmiljöer och mångfald.

– Det ska bli väldigt roligt att få möjligheten att jobba tillsammans med andra organisationer genom Gröna Städer. Ska vi röra oss mot ett hållbart samhälle krävs det samverkan och samarbete utifrån en helhetssyn, säger Anna Atterlöf, Samhällsplanerare, Håbo kommun.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Gröna Städers medlemmar fortsätta arbetet mot en hållbar omställning, säger Liselotte Grahn Elg (M), kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun.

För mer information kontakta:
Lars Eriksson, Generalsekreterare
Tel: 072 565 89 98
E-post: [email protected]