Gröna Städer på Dagens Samhälle debatt: Så kan staten underlätta för hållbart byggande

Postad July 8, 2017 - 09:47

Boverket gör bedömningen att 700 000 nya bostäder måste byggas till 2025. Under året kommer enligt prognosen 72 000 bostäder påbörjas och takten behöver öka ytterligare under kommande år. Samtidigt är det av största betydelse att miljonprogramsårens misstag inte upprepas, både i fråga om social och ekologisk hållbarhet. Ska detta kunna bli verklighet behöver staten ta ett ökat ansvar för samordning och uppföljning av hållbar exploatering.

Läs hela artikel hos Dagens Samhälle här