Gröna Städer i Dagens Opinion:”Vi kraftsamlar för Grönare Städer”

Postad March 13, 2017 - 11:57

DEBATT. Idag lanserar vi en ny branschorganisation som ska vara en ledande aktör i arbetet med att ställa om Sverige till ett mer hållbart land.Jordens framtid målas allt oftare i mörka färger. Politiken svarar med ambitiösa miljö- och klimatmål, men står handfallna på egen hand. För om Sverige ska nå målen så behöver näringslivet anpassas. Vi behöver fler entreprenörer inom hållbarhetsområdet och vi behöver fler företag som producerar miljövänligare. Flertalet aktörer finns redan inom gröna näringar, och de gör de facto skillnad. Men det har saknats en branschorganisation för hållbar samhällsutveckling som inte begränsas av produktslag. En sammanhållande länk för synergieffekter emellan branscherna. Tills nu.

Läs hela debattartikeln på Dagens Opinion