Gröna Städer Hållbarhetskommission: Bättre statlig styrning krävs om Sverige ska nå Agenda 2030 målen 

Gröna Städers Hållbarhetskommission första rapport visar att den statliga styrningen av offentlig sektors implementering av de globala hållbarhetsmålen behöver bli bättre och mer tydlig. Dagens styrning har brister som medför att genomförandet riskerar att bli onödigt ineffektivt. Ambitionsnivån är god, men Agenda 2030 är inte bara 17 mål och 169 delmål som ska bockas av. För att lyckas krävs en styrning som lyfter sig från enskilda sektorer och stuprörsorganisationens begränsningar. Det behövs övergripande och tvärsektoriella analyser som stödjer politiker att prioritera våra gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt. I rapporten presenteras sju konkreta förslag som skulle bidra till en tydligare och mer … Continue reading Gröna Städer Hållbarhetskommission: Bättre statlig styrning krävs om Sverige ska nå Agenda 2030 målen