Gröna Städer Hållbarhetskommission: Bättre statlig styrning krävs om Sverige ska nå Agenda 2030 målen 

Postad March 28, 2018 - 07:09

Gröna Städers Hållbarhetskommission första rapport visar att den statliga styrningen av offentlig sektors implementering av de globala hållbarhetsmålen behöver bli bättre och mer tydlig. Dagens styrning har brister som medför att genomförandet riskerar att bli onödigt ineffektivt. Ambitionsnivån är god, men Agenda 2030 är inte bara 17 mål och 169 delmål som ska bockas av. För att lyckas krävs en styrning som lyfter sig från enskilda sektorer och stuprörsorganisationens begränsningar. Det behövs övergripande och tvärsektoriella analyser som stödjer politiker att prioritera våra gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt. I rapporten presenteras sju konkreta förslag som skulle bidra till en tydligare och mer effektiv styrning av Agenda 2030-arbetet.

I oktober 2017 bildade organisationen Gröna Städer en Hållbarhetskommission i syfte att utreda hur Sveriges hållbarhetsarbetet skulle kunna effektiviseras. Kommissionen består av åtta ledamöter med bred erfarenhet av styrning och ledning inom både privat och offentlig verksamhet. Arbetet har letts av Roger Tiefensee, ordförande för kommissionen och fd. riksdagsledamot (C), och av Anna Ljungdell, fd. kommunstyrelsens ordförande (S) i Nynäshamn, som är huvudsekreterare.

  • Vi noterade ganska snabbt att mycket fokus i omställningsarbetet ligger på individuella beteendeförändringar och att nya produkter ska lösa problemen, men det räcker inte. Staten behöver ha en samlad överblick för att kunna styra resurserna dit de behövs och för att omvandla målkonflikter till synergieffekter. Vi hoppas att de förslag vi nu presenterar kan plockas upp av Sveriges politiker och genomföras, därför det behövs om vi på riktigt ska komma igång med Agenda 2030 arbetet i Sverige säger Roger Tiefensee, ordförande i Gröna Städers Hållbarhetskommission

Hållbarhetskommissionen föreslår bland annat att regeringen tar fler steg i att utveckla budgetprocessen mot tvärsektoriella och integrerade analyser och att budgetens mål tydligare kopplas ihop med målen i Agenda 2030 och att regeringen ger Agenda 2030 en tydligare parlamentarisk förankring genom inrättandet av en parlamentarisk kommitté i riksdagen.

  • 2030 är tre mandatperioder bort, men riksdagen har idag en otydlig roll vad gäller Agenda 2030. Med en tydligare parlamentarisk förankring blir det lättare att skapa långsiktiga spelregler för resten av samhället att förhålla sig till. Både mål och uppföljning behöver utvecklas för att bryta upp stuprörstänkandet och motverka att vi suboptimerar användningen av samhällets samlade resurser. Här har vissa kommuner och företag kommit längre, säger Anna Ljungdell, Huvudsekreterare i Hållbarhetskommissionen.

 

Rapport går att finna här

 

För mer information:

Roger Tiefensee, Ordförande Hållbarhetskommissionen

Tel: 070 263 36 02

E-post: [email protected]

 

Anna Ljungdell, Huvudsekreterare Hållbarhetskommissionen

Tel: 070 – 369 37 46

E-post: [email protected]

 

Gröna Städer grundades i mars 2017 för att stimulera ökad samverkan mellan företag och organisationer inom olika branscher inom samhällsbyggnad och samlar såväl privata som offentliga aktörer som verkar för en hållbar omställning av samhället. Bland organisationens partners märks bland annat ÅF, Husqvarna, Svenska Mässan, HH Ferries och Kommunal. Gröna Städer utgör en plattform för samverkan och tillvaratar våra medlemmars intressen gentemot beslutsfattare på olika nivåer.