Gröna Städer bildar Kommunalt råd för hållbar stadsutveckling

Postad June 12, 2018 - 12:22

Gröna Städer bildar ett råd bestående av ledande kommunala företrädare som riktar sig till 70 tillväxtkommuner. Det är kommuner som redan exploaterar hållbart eller vill göra det i högre utsträckning. Rådets uppgift blir att identifiera behov av policylösningar, praktiska hållbarhetsutmaningar samt att lyfta goda exempel. Detta kan sedan Gröna Städer och dess medlemmar finna lösningar på.

Behovet av att exploatera och bygga bostäder är stort i många av landets kommuner, samtidigt som det finns en ovana i att hantera större exploateringar. Behovet av lösningar på hur vi ska kunna bygga hållbart har förmodligen aldrig varit större.

  • Gröna Städers medlemmar är företag, organisationer och kommuner som vill skapa morgondagens hållbara städer. Att därför kunna få hållbarhetsutmaningar presenterade för sig direkt från de beslutsfattare som ansvarar att bygga nya städer och stadsdelar är oerhört värdefullt för såväl oss som kommunerna själva, säger Gröna Städers generalsekreterare Lars Eriksson.
  • Vi är väldigt glada att ha fått till detta råd. Gensvaret från de kommunala företrädare vi varit i kontakt med har varit väldigt positivt, vilket ger en fingervisning om hur viktig denna fråga är för landets kommuner, säger Lars Eriksson

Det kommunala rådet utgörs från start av ledande politiska företrädare från 20 kommuner och kommer att ledas av Lars Eriksson, fd riksdagsledamot (S) och generalsekreterare för Gröna Städer, tillsammans med Leif Walterum, fd kommunalråd i Skövde (C). Rådet utgörs av företrädare från kommunerna och då främst ordföranden i kommunstyrelser alternativt ansvarigt kommunalråd för exploateringsfrågor.

 

För mer information:
Lars Eriksson, generalsekreterare
Tel: 072 565 89 98
E-post: [email protected]

Om Gröna Städer
Gröna Städer är en tvärsektoriell branschorganisation som bildades i mars 2017 för alla aktörer såväl privata som offentliga, som verkar för omställningen till ett hållbart samhälle. Idag samlar organisationen ca 50 medlemsorganisationer och har Bovieran, HH Ferries, Husqvarna, Kommunal, Mälarhamnar, Svenska Mässan och ÅF som partners.