Berendsen ny medlem i Gröna Städer

Postad October 8, 2019 - 14:39

Vi hälsar nu Berendsen varmt välkommen som medlem i Gröna Städer! Berendsen Textil Service AB ingår i den internationella koncernen Elis SA som arbetar med hyrlösningar inom textilier, hygientillbehör och facility service. 

Berendsens affärsmodell bygger sedan starten i början av 50-talet på cirkulära flöden, där företaget äger textilier som hyrs ut till kommuner, landsting och privata företag för att sedan tvättas i företagets tvätterier runt om i Sverige. På så sätt kan Berendsen vara en stark kravställare vid inköp av textilierna och arbeta för en minskad miljöpåverkan vid produktion och förädling. Berendsen satsar stort på att ha en fossilfri fordonsflotta på sikt och arbetar för att hitta nya innovativa lösningar för att effektivisera användningen av kemikalier, energi, vatten och andra resurser.

Vidare har Berendsen ett starkt socialt engagemang, där bland annat mentorskap till utlandsfödda akademiker är en del. Likaså deltar Berendsen i ett projekt där man låter sin personal som inte har goda kunskaper i svenska språket att läsa svenska delvis på arbetstid.

– Berendsen delar Gröna städers mål om ett förverkligande av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Och precis som Gröna städer vill vi att det ska bli enklare för offentlig sektor att värdera hållbarhet högt vid upphandlingar av produkter och tjänster, så att offentlig upphandling kan bli den hävstång för hållbar omställning som samhället behöver. Därför tar vi nu plats i Gröna Städers Hållbarhetskommission, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Berendsen.

– Vi tror att Berendsen genom sitt engagemang inom cirkulär ekonomi kommer bli ett viktigt tillskott i Gröna Städer och vårt arbete med att förverkliga Agenda 2030, säger Lars Eriksson, generalsekreterare Gröna Städer.

För mer information:
Lars Eriksson, generalsekreterare
Tel: 072 565 89 98
E-post: [email protected]