Alf Karlsson ny ordförande för Gröna Städer

Postad May 13, 2020 - 15:53

Igår utsågs Alf Karlsson till ny ordförande för Gröna Städer. Alf Karlsson är regeringens särskilde utredare för ett effektivare innovationsstöd vid svenska lärosäten och har tidigare varit statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, chef för samhällsteamet på Miljöpartiets riksdagskansli och kanslichef vid Mälardalens högskola.

– Gröna städer är en unik plattform där kommuner och näringsliv tillsammans gör städer mer hållbara. Jag kommer driva på för mer innovation, ökad digitalisering och bygget av samhällen där även människor med lägre inkomster får en bostad, säger Alf Karlsson om sin nya roll och fortsätter:

– Att göra städer klimatneutrala är en av vår tids största utmaningar. Det är bara genom breda samarbeten där alla aktörer tar ansvar som det kan ske. Detta kräver fossilbränslefria transporter, nya sätt att bygga och underhålla byggnader och inte minst att staden byggs för människor. Städer där barn är med från början och äldre är en tillgång.