Ale Kommun ny medlem i Gröna Städer!

Postad April 15, 2019 - 09:48

Gröna Städer är glada över att kunna presentera Ale kommun som ny medlem i Gröna Städer. Genom samhällsplanering, energiplanering, information och utbildning vill Ale kommun verka för ett mer hållbart samhälle – både på politisk nivå och på individnivå. 

Klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen, Sverige och Sveriges alla kommuner står inför. Genom samhällsplanering, energiplanering, drift, tillsyn, utbildning, rådgivning, information och genom att föregå med goda exempel tar Ale kommun sitt ansvar för att nå de globala målen och Agenda 2030. 

  • I Ale kommun tycker vi att det är nödvändigt att hållbar utveckling genomsyrar vår lednings- och styrningsprocess. Det gör vi bland annat genom att kommunens strategiska målsättningar har en direkt koppling till de globala målen, säger Fia Johannessen, Utvecklingsledare ekologisk hållbarhet, Ale kommun.

Ale kommun arbetar för ett hållbart energisystem. Ett system som fungerar i samspel med naturligt förekommande kretslopp, som är baserat på förnyelsebara energikällor och en effektiv energianvändning samt bidrar till en minskning av utsläppen. Det långsiktiga målet är att Ale kommun år 2050 ska ha 90 % lägre utsläpp av växthusgaser i förhållande till 2008 samt vara fritt från fossila bränslen. Ale kommun prioriterar även informationsspridning inom hållbarhetsområdet till invånarna och har bland annat tagit fram en miljöguide för att guida invånarna till att göra klimatsmarta val. 

  • Vi är mycket glada över att Ale kommun valt att gå med i Gröna Städer. Kommunen har höga ambitioner och arbetar målmedvetet mot Agenda 2030, helt i linje med Gröna Städers syfte. Vi ser fram emot gott samarbete mot ett mer hållbart samhälle, säger Lars Eriksson, Generalsekreterare Gröna Städer.

För mer information:
Lars Eriksson, Generalsekreterare Gröna Städer
Tel: 072 565 89 98
E-post: [email protected]