Gröna Städer bildar en hållbarhetskommission

Postad October 31, 2017 - 13:36

Gröna Städer har alltid haft som ambition att vara en konstruktiv aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför samlar vi nu några av Sveriges mest kunniga personer inom hållbarhet och offentlig styrning för att arbeta fram skarpa förslag på hur Sverige ska kunna ställa om på effektivast möjliga sätt.

Kommissionen ska undersöka styrningen av befintligt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor och med fokus på ett förbättrat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner besvara frågor om bland annat:

  • Hur styr regeringen det hållbarhetsfrämjande arbetet i länsstyrelser och andra relevanta myndigheter via regleringsbrev?
  • Hur kan den regionala nivån användas för att främja hållbar utveckling?
  • Hur följer kommunerna upp sitt hållbarhetsarbete?
  • Vilka verktyg behöver kommunerna för att lyckas bättre?

Gröna Städers hållbarhetskommission består av ledamöter med bred erfarenhet från både lokal-, regional- och rikspolitiken, liksom näringsliv, intresseorganisationer, myndigheter och akademi. Ledamöterna besitter kunskap både om vad som hindrar omställningen i praktiken, liksom om den yttersta teknikfrontens möjligheter.

– Vi säger inte att vi kommer att lösa alla Sveriges utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle, säger kommissionens ordförande Roger Tiefensee, men vi vill att våra förslag ska vara så konkreta att de kan bli till verklig hjälp för dem som vill gå före och göra mer.

Den 14 november kommer kommissionen att presentera en första delrapport på konferensen Grön Stad. Slutrapporten kommer att presenteras under första kvartalet 2018.

KOMMISSIONEN

Roger Tiefensee, Ordförande
Anna Ljungdell, fd Kommunstyrelseordförande i Nynäshamn, Huvudsekreterare
Erik Persson, Gröna Städer, Assisterande sekreterare
Lars Eriksson (S), Riksdagsledamot, Civilutskottet
Lisa Bengtsson, tredje vice ordförande i Kommunal
Terje Johnsson, Green Advisor ÅF
Åsa Johansson, Kommunstyrelseordförande i Hagfors tillika ordförande i SABO
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef SKL Kommentus inköpscentral
Claes Tingvall, Professor i Skadeepidemiologi, Senior Consultant ÅF

För mer information:

Roger Tiefensee, Ordförande Gröna Städers hållbarhetskommission
E-post: [email protected]
Telefon: 070-2633602

Anna Ljungdell, Huvudsekreterare Gröna Städers hållbarhetskommission
E-post: [email protected]
Telefon: 070-3693746