VI SKAPAR MORGONDAGENS HÅLLBARA STÄDER

Är du redo?
Senaste nyheten Se alla
Kommande event Se alla

Postad December 17, 2020 - 13:26

Föreningen Gröna Städer presenterar i dag en ny rapport om konsekvenser av nya säkerhetskrav för utbyggnaden av 5G i Sverige och vad detta innebär för fordons-, transport- och livsmedelsindustrierna i Sverige. Rapporten består del av en analys av de rättsliga konsekvenserna av att tillämpa säkerhetsskyddslag och nya bestämmelser i lagen om elektroniska kommunikationer, dels en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av de nya kraven. Rapporten utmynnar i slutsatsen att de ekonomiska konsekvenserna för telekomsektorn blir ökade kostnader med ca 15 miljarder kronor för utbyggnaden av 5G, eller motsvarande 50 procents kostnadsökning. För fordonsindustrierna, transport- och livsmedelsindustrierna medför ett fördyrat och […]

Läs mer

Bli medlem

Vi samlar företag och organisationer som vill bygga morgondagens hållbara städer med oss.

Tillsammans med våra medlemmar bidrar vi till mer socialt och ekologiskt hållbara städer genom kunskapshöjande och idégivande insatser. Med närhet till politik och samhälle arrangerar vi seminarier i riksdagen och Almedalen, skriver debattartiklar, utför undersökningar och producerar rapporter. Genom att samla våra medlemmars expertiser och visa vilka möjligheter som finns kan vi åstadkomma städer som uppfyller morgondagens behov och bidra till att Sverige uppfyller de globala målen i Agenda 2030.

Tack!

Vi återkommer inom kort.

Oj, något gick fel...

Tyvärr gick något fel, testa fylla i formuläret igen.