Vår styrelse

Gröna Städer leds av ordförande Anders Ekdahl

Styrelseledamöterna är:

  • Per Järnebrink
  • Kristina Axén Olin
  • Jonas Törnblom
  • Leif Zetterberg
  • Leif Saletti

Suppleant:

  • Per Johan Björnstedt

Sebastian Navab är generalsekreterare i föreningen.