Vår styrelse

Gröna Städer leds av ordförande Anders Ekdahl, VD Svensk Industriförening Sinf

Styrelseledamöterna är:

  • Per Järnebrink, VD EWF Eco
  • Kristina Axén Olin
  • Jonas Törnblom, Director Marketing and Communication Envac Group
  • Pernilla Alfredsson, VD Lightab
  • Leif Zetterberg, Senior Adviser Övergrans Jordbruk
  • Leif Saletti, Urban Green AB

Suppleant:

  • Per Johan Björnstedt

Sebastian Navab är generalsekreterare i föreningen.