Vår styrelse

Gröna Städers ordförande är Björn Östlund, till vardags ansvarig för International Operations Road & Rail på ÅF

Ledamöterna är:

•Carola Alzén, VD Mälarhamnar
•Åsa Johansson, ordförande SABO
•Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter
•Sebastian Navab, partner The Labyrinth Public Affairs
•Johan Röstin, VD ForSea
•Leif Saletti, grundare Urbangreen
•Leif Zetterberg, Senior Adviser Övergrans jordbruk
Suppleanter är:
•Kristina Axén Olin
•Sören Runsteen, VD Bovieran
•Jonas Törnblom, grundare Envito