Sundbybergs stad ny medlem i Gröna Städer!

Postad November 30, 2017 - 09:15

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Sundbybergs stad som medlem i Gröna Städer! Sundbyberg är den kommun i landet som är mest tätbefolkad och som kommer tillhöra landets snabbast växande under många år framöver. Medlemskap i Gröna Städer kommer därför ge Sundbyberg tillgång till kunskap och nätverk som är viktiga att ha i arbetet med att bygga en hållbar stad.

– Att få Sveriges mest tätbefolkade kommun som medlem är oerhört välkommet. När vi kan koppla ihop Sundbybergs stads behov av tillväxt och utveckling med den kunskap och kreativitet som finns i vår organisation kommer vi kunna uppnå just det som är Gröna Städers syfte, att genom tillväxt hos gröna företag driva en hållbar omställning av samhället, säger Anders Ekdahl, ordförande Gröna Städer.

Sundbybergs stad är en ekokommun och arbetar för att skapa ett hållbart samhälle, där ekologisk hållbarhet är en del av det. Sundbybergs stad har satt ett mål om att vara helt fossilbränslefri år 2020 och har bland annat ett eget vindkraftverk som står för hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Sundbybergs stad arbetar även aktivt med stadsutveckling och strategier för stadsodling.

– Det viktigt att växa med ett hållbarhetstänk. För att skapa bästa möjliga livsmiljöer krävs det kompetens och kunskap på många olika nivåer och därför ser vi medlemskapet i Gröna Städer som en stor tillgång för oss, säger Stefan Bergström (C) kommunalråd och ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

För mer information kontakta:
Anders Ekdahl, ordförande Gröna Städer
Tel: 070 759 62 19
E-post: [email protected]