Organisationsstruktur

Gröna Städer är en ideell förening vars arbete leds av en styrelse.

Medlemmarna utser varje år under en årsstämma styrelsen för nästkommande verksamhetsår.

Gröna Städers advisory board stödjer styrelsen genom att vägleda den i organisationens remiss- och opinionsbildande arbete.

Gröna Städers kansli sköter den dagliga, praktiska verksamheten. Kansliet leds av Gröna Städers generalsekreterare.