Postad January 19, 2018 - 09:12

Gröna Städer är mycket glada att berätta att Nannan Lundin nyligen rekryterats till Gröna Städer. Under fyra månader kommer hon arbeta med att undersöka hur en systeminnovationsdriven Agenda 2030 kan bidra till ett strategiskt lyft och ökad handlingskraft för utvecklingen av hållbara och smarta städer. I Nannan Lundins arbete ingår två analysrapporter och en större workshop arrangerad av Gröna Städer, där ledande beslutsfattare från Sveriges, kommuner, landsting, regering och myndigheter kommer att involveras i arbetet med en systeminnovationsdriven Agenda 2030. Arbetet sker med stöd av Vinnova. Projektets målsättning är att bidra till ett analytiskt och operativt perspektiv på Agenda 2030-integrering […]

Läs mer

Postad December 6, 2017 - 13:55

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Ragn-Sells som medlem i Gröna Städer! Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö och erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Medlemskapet i Gröna Städer skapar nya kontakter och samverkan mellan andra aktörer som arbetar med innovation och effektivisering. – Ragn-Sells är ett bra exempel på hur man på ett framgångsrikt sätt jobbat med hållbarhet och samtidigt drivit en framgångsrik verksamhet i generationer. De är ett föredöme genom att de visat att man kan bygga ett framgångsrikt och hållbart företag […]

Läs mer

Postad November 30, 2017 - 09:15

Gröna Städer är mycket glada över att kunna presentera Sundbybergs stad som medlem i Gröna Städer! Sundbyberg är den kommun i landet som är mest tätbefolkad och som kommer tillhöra landets snabbast växande under många år framöver. Medlemskap i Gröna Städer kommer därför ge Sundbyberg tillgång till kunskap och nätverk som är viktiga att ha i arbetet med att bygga en hållbar stad. – Att få Sveriges mest tätbefolkade kommun som medlem är oerhört välkommet. När vi kan koppla ihop Sundbybergs stads behov av tillväxt och utveckling med den kunskap och kreativitet som finns i vår organisation kommer vi kunna […]

Läs mer

Postad November 15, 2017 - 14:34

Vi är väldigt glada att igår ha genomfört vår första rikskonferens med över 100 deltagare från våra medlemsföretag, samarbetspartners, kommuner och organisationer.  Bland talarna återfanns bland annat Åsa Johansson, Ordförande SABO, Jonas Willaredt, Hållbarhetschef Husqvarna, Helena Paulsson, Sektionschef samhällsutveckling ÅF Infrastructure och Civilminister Ardalan Shekarabi. Konferensen ledde till många intressanta samtal och möttes av ett stort engagemang. Tack till alla som deltog! Vi återkommer framöver med mer information om Grön Stad 2018.

Läs mer

Postad November 2, 2017 - 09:12

Gröna Städer samlar nu några av Sveriges mest kunniga personer inom hållbarhet och offentlig styrning för att arbeta fram skarpa förslag på hur Sverige ska kunna ställa om på effektivast möjliga sätt. – Vi säger inte att vi kommer att lösa alla Sveriges utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle, säger kommissionens ordförande Roger Tiefensee, men vi vill att våra förslag ska vara så konkreta att de kan bli till verklig hjälp för dem som vill gå före och göra mer.

Läs mer

Postad October 31, 2017 - 13:36

Gröna Städer har alltid haft som ambition att vara en konstruktiv aktör i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför samlar vi nu några av Sveriges mest kunniga personer inom hållbarhet och offentlig styrning för att arbeta fram skarpa förslag på hur Sverige ska kunna ställa om på effektivast möjliga sätt. Kommissionen ska undersöka styrningen av befintligt hållbarhetsarbete inom offentlig sektor och med fokus på ett förbättrat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner besvara frågor om bland annat: Hur styr regeringen det hållbarhetsfrämjande arbetet i länsstyrelser och andra relevanta myndigheter via regleringsbrev? Hur kan den regionala nivån användas för att främja hållbar utveckling? […]

Läs mer

Postad September 5, 2017 - 14:27

Glädjande och spännande att vår medlem Off2off antagits till Tillväxtverkets initiativ Startup-Swedens bootcamp för digitala bolag! Denna gång fokuserar bootcampet på digitala startups med hållbarhet som affärsidé. Off2off har utvecklat en molnbaserad kommunikationstjänst för att återanvända överblivet material från organisationer – ett bra initiativ som löser miljömässiga samhällsproblem genom modern och tillgänglig teknologi! I fjol deltog 40 startups från hela landet i Startup-Sweden. Ett av resultaten blev investeringar på närmare 30 miljoner kronor i några av bolagen. Klicka här för att läsa mer.

Läs mer

Postad September 1, 2017 - 15:02

Idag presenterade regeringens utredare Johan Edstav området Nya Landvetter stad i Härryda kommun som en av nio identifierade områden att gå vidare med utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara stadsdelar och städer. Gröna Städer kunde glädjande ta emot budskapet att vår medlem och samarbetspartner Nya Landvetter stad är högst prioriterad för regeringen. Nya Landvetter stad är unikt som det enda utvalda området söder om Stockholm. De nya exploateringarna innebär för Härryda kommun 10 000 nya bostäder och anses av regeringens utredare kunna verka som en plattform för innovativa lösningar. Nya Landvetter stad anses kunna komma att fungera som […]

Läs mer

Postad August 31, 2017 - 13:34

    För att anmäla dig till rikskonferensen, klicka här. Vi kommer löpande att uppdatera med information i takt med att talare och programpunkter blir klara.

Läs mer

Postad August 30, 2017 - 11:30

Gröna Städer och Svensk Industriförening Sinf har nått en överenskommelse som innebär att alla Gröna Städers medlemmar även får rätt att nyttja ett flertal förmånserbjudanden exklusiva för Sinfs medlemmar. Det handlar bl.a. om populära rabatter på bl.a. hotell och hyrbilar, framförhandlade speciellt för företagare. – Vi är mycket glada över denna överenskommelse som innebär att Gröna Städers medlemmar kan få ut mycket mer av sitt medlemskap. Vi ser det som oerhört viktigt att våra medlemmar ser att ett medlemskap i Gröna Städer inte bara är ett ställningstagande för ett mer hållbart samhälle, utan att vi även kan erbjuda dem tillväxtfrämjande […]

Läs mer

Postad July 8, 2017 - 09:47

Boverket gör bedömningen att 700 000 nya bostäder måste byggas till 2025. Under året kommer enligt prognosen 72 000 bostäder påbörjas och takten behöver öka ytterligare under kommande år. Samtidigt är det av största betydelse att miljonprogramsårens misstag inte upprepas, både i fråga om social och ekologisk hållbarhet. Ska detta kunna bli verklighet behöver staten ta ett ökat ansvar för samordning och uppföljning av hållbar exploatering.

Läs mer

Postad June 7, 2017 - 08:12

Gröna Städer är stolta över att kunna presentera NIRAS som medlem i Gröna Städer. NIRAS är ett av de ledande konsultföretagen i Skandinavien inom miljö, klimat, infrastruktur, vatten, samhällsbyggnad, fastigheter, facility management, hyresgästrådgivning samt internationellt utvecklingsarbete.  – Det är otroligt kul att NIRAS vill hoppa på tåget tillsammans med oss mot en mer hållbar samhällsutveckling. NIRAS delar Gröna Städers ambition att öka den gröna tillväxten och har en bred kompetens inom miljö- och hållbarhetsfrågor, inte minst från ett internationellt perspektiv, vilket gör dem till en mycket välkommen del av vår organisation, säger Sebastian Navab, Generalsekreterare Gröna Städer. NIRAS ambition är […]

Läs mer

Postad June 1, 2017 - 13:42

Gröna Städer är på plats under Almedalsveckan 2017. Tillsammans med Husqvarna, Samtrans, Nya Landvetter Stad och ÅF arrangerar Gröna Städer tre seminarier med fokus på fossilfria kommuner, hållbar stadsbyggnad och morgondagens gröna städer. Missa inte chansen att delta och anmäl dig nu!  Måndag 3 juli kl. 13.00-13.40  Gröna Städer tillsammans med Husqvarna & Samtrans: “Vilka är nyckelkomponenterna för att göra kommunerna fossilfria? Sveriges kommuner ansvarar för den största delen av den offentliga service som alla medborgare är beroende av. Omfattningen av kommunsektorn innebär att minskade utsläpp där är avgörande för att vi ska kunna klara Sveriges klimatåtaganden. Vad behövs för att göra […]

Läs mer

Postad May 24, 2017 - 15:18

Leif Saletti, som var ordförande under en uppbyggnadsfas tar en plats i styrelsen. Arbetet med att utveckla organisationen vidare från styrelseplats kommer att ledas av Anders Ekdahl, som även är vd för Svensk Industriförening Sinf.

Läs mer

Postad May 17, 2017 - 13:48

Gröna Städer och Start-Up Stockholm inleder samarbete kring startup rådgivning och affärspaneler för hållbara affärsidéer Den nystartade branschorganisationen Gröna Städer, som samlar organisationer med hållbara produkter och tjänster inom samhällsbyggnad, samt Start-Up Stockholm som erbjuder affärs- och innovationsrådgivning, inleder nu ett samarbete kring startup rådgivning och affärspaneler för hållbara affärsidéer. Alla Gröna Städers startup medlemmar får möjlighet till rådgivning från Start-Up Stockholm och ambitionen är att två affärspaneler ska hinnas med redan under 2017. Framväxten av hållbara affärsidéer, oavsett om det handlar om produkter som har potential att bidra till en bättre miljö, eller idéer som bidrar till ökad social […]

Läs mer

Postad May 12, 2017 - 07:45

Idag fredag 12/5 befinner sig Gröna Städer tillsammans med ÅF på Elfack på Svenska Mässan i Göteborg. Klockan 11.3o inleder vi med mingel och lunch i lokal H2 (eSmart) varefter seminariet tar vid.  Vi diskuterar tillsammans med inbjudna experter frågor som: “Hur påverkar smart infrastruktur och energiförsörjning ny stadsbyggnad?” Missa inte chansen att delta! För mer info och anmälan här.  

Läs mer

Postad April 26, 2017 - 09:11

Gröna Städer sänder live från dagens seminarium i samarbete med Augur- shades of GREEN! “Vad är egentligen en grön stad?” Utifrån Augurs många studier som tagit dem till dynamiska kosmopoler runt om i världen i syfte att hitta de lösningar som kommer att utgöra delarna i morgondagens hållbara städer, tittar vi under detta seminarium på staden från olika perspektiv och berättar om dess olika nyanser av grönt. Följ med oss på en resa där vi bland annat stannar till vid smarta stads-lösningar i Songdo, urban farming-initiativ i San Francisco och invånarskapade mikroparker i Stockholm. Vi inspirerar om den gröna stadens […]

Läs mer

Postad April 26, 2017 - 08:13

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Ökad rörlighet, digitalisering och öppna innovationsprocesser får idéer att spridas snabbt och skapar större möjligheter till export, globalt samarbete och kunskapsutbyte. Men för lyckad handel med andra länder är kunskap om immateriella tillgångar en förutsättning. Hur sätter du dem på kartan för bästa affärsnytta? Immaterialrättsdagen 2017 som anordnas av PRV riktar sig mot alla som på något sätt har planerat att verka internationellt eller i rådande stund redan gör det.  Med smarta städer och framgångsrika företagsberättelser som exempel riktas kompassen mot immaterialrättens viktiga roll när innovation går på export. Under Immaterialrättsdagen deltar Gröna Städers […]

Läs mer

Postad April 24, 2017 - 08:06

Den 12 maj anordnas Elfack på Svenska Mässan i Göteborg. Gröna Städer närvarar och bjuder in till lunchseminarium: Hur påverkar smart infrastruktur och energiförsörjning ny stadsbyggnad?  Sverige står inför omfattande nybyggnation för att lösa bostadskrisen. I många kommuner växer nya stadsdelar fram och regeringen har tillsatt en utredare som undersöker möjligheten att med statlig hjälp bygga helt nya städer. Samtidigt genomgår samhället en omställning för att Sverige senast 2030 ska vara klimatneutralt. Hur bör vi på en strategisk nivå förhålla oss till smart infrastruktur och energiförsörjning för att kunna förena de två målen? Anmälan till seminariet   OBS! Du behöver en […]

Läs mer

Postad April 19, 2017 - 08:05

Veg Tech välkomnas som ny medlem i branschorganisationen Gröna Städer. Veg Tech arbetar med vegetationsteknik och delar Gröna Städers engagemang i hållbar samhällsutveckling och ambitionen att öka den gröna tillväxten.  –  Ett medlemskap i Gröna Städer känns självklart för oss. Jag är säker på att Gröna Städer kan generera många nya spännande affärsmöjligheter och att vi tillsammans med näringslivet kan öka den gröna tillväxten och bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Bengt-Erik Karlberg, VD för Veg Tech. Veg Tech firar i år 30 år och har en lång erfarenhet i arbetet för grönare städer. Deras affärsidé bygger på att kunna erbjuda ekonomiskt och miljömässigt optimala vegetationslösningar inom […]

Läs mer

Postad April 19, 2017 - 07:34

Nu kan ni lyssna på när Gröna Städers generalsekreterare Sebastian Navab intervjuas i Mäklarsamfundets podcast Tak över huvudet om bland annat förhållandet mellan hållbara och billiga bostäder. Lyssna här

Läs mer

Postad March 30, 2017 - 14:04

För dig som inte kunde närvara på lanseringen av Gröna Städer. Här kommer en film med kvällens viktigaste inslag. Vi intervjuar bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, Mia Nordström från Gröna Städers styrelse samt Karolina Zenk från Husqvarna och Kajsa Rosén från ÅF Infrastructure som är två av Gröna Städers strategiska partners.

Läs mer

Postad March 22, 2017 - 15:47

REPLIK. Svante Axelsson tar i sin artikel ”Låt städerna slippa bilen” upp en rad skäl till att minska, eller helt utesluta biltrafiken i våra städer. Lägger man ihop biltrafikens negativa effekter på folkhälsan, miljön, städernas underhållskostnader, förlorade intäkter på grund av brist på framkomlighet, dåligt utnyttjande av gaturummet med mera, är det lätt att förstå att vi borde kunna hitta bättre lösningar för att transportera människor, varor och avfall. Men för att åstadkomma detta behövs en samverkan mellan politik, offentlig och privat sektor.

Läs mer

Postad March 22, 2017 - 15:45

Nu kan alla villaägare norr om Stockholm se fram emot experthjälp i trädgårdsfrågor. Husqvarna pop up store i Täby Centrum specialiserar sig på ett användarvänligt batterisortiment och robotgräsklippare, där även möjlighet till installation erbjuds.

Läs mer

Postad March 17, 2017 - 15:23

I måndags klippte civilminister Ardalan Shekarabi det gröna bandet och förklarade den nya branschorganisationen Gröna Städer invigd. Redan från start har Gröna Städer sex partners varav Dagens Opinion är mediepartner.

Läs mer

Postad March 15, 2017 - 14:59

I en paviljong på Nordic Architecture Fair lanseras ett helt nytt sätt att tänka kring hållbar stadsutveckling. – Vi måste överge stuprören och se utmaningen horisontellt, säger Sebastian Navab på nya organisationen Gröna städer.

Läs mer

Postad March 15, 2017 - 13:23

Nu startar den nya branschorganisationen Gröna Städer som vill företräda alla företag med hållbara produkter och tjänster. Sebastian Navab blir organisationens generalsekreterare.

Läs mer

Postad March 13, 2017 - 11:57

DEBATT. Idag lanserar vi en ny branschorganisation som ska vara en ledande aktör i arbetet med att ställa om Sverige till ett mer hållbart land.

Läs mer

Postad March 13, 2017 - 08:50

Civilminister Ardalan Shekarabi är en av talarna när Gröna Städer officiellt bildas. På scenen i United Spaces lokaler på Klarabergsviadukten i Stockholm märks också företrädare för samarbetspartnerna Husqvarna, Kommunal, Samtrans, ÅF och Svenska Mässan samt f.d. riksdagsledamoten Roger Tiefensee som är samordnare för Gröna Städers Advisory Board.

Läs mer

Postad February 27, 2017 - 08:48

Nu har det bildats en ny organisation som ska stimulera ”ett ökat samarbete mellan företag och organisationer inom olika branscher och som ska samla producenter och andra aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling”. Generalsekreterare för den nybildade organisationen, Gröna Städer, är Jönköpingsbon Sebastian Navab. Han är idag vd på Nav PR och har tidigare varit Göran Perssons (S) kommunikationsstrateg.

Läs mer

Postad February 24, 2017 - 10:26

I dag hör företag och organisationer som jobbar med hållbara varor och tjänster, både miljömässigt och socialt, till olika branschföreningar, som inte nödvändigtvis har hållbarhetsfrågan högst på dagordningen. Samtidigt ställs det allt högre krav på att mer och mer ska vara hållbart och allt fler företag ställer om till hållbart. Därför bildar vi en förening för alla aktörer som jobbar med hållbarhet inom exempelvis energi, fastigheter och återvinning. Vi står även öppna för andra aktörer som stöttar vår sak, oavsett om de kommer från näringslivet, offentlig eller ideell sektor.

Läs mer

Postad February 17, 2017 - 08:35

Arthur och Anders Buchardt på AB Invest AS och entreprenören HENT AS har ingått totalentreprenadkontrakt för bygget av Mjöstornet i Brumunddal, Norge.  Det blir världens högsta trähus med sina 18 våningar och 80 meter.

Läs mer

Postad February 17, 2017 - 08:28

– Vi vänder oss till alla som inser hur viktig energifrågan är för omställning till det hållbara samhället! Den programförklaringen ger Karin Bodén, moderator på årets Power Circle Summit den 9 maj på Svenska Mässan.

Läs mer

Postad February 17, 2017 - 08:23

Uppsala kommun har valt att investera i ett solcellsdrivet system, så kallade Big Belly Solar. Målet med satsningen är att förbättra miljön i kommunen genom minskade transporter och en renare närmiljö kring sopkärlen.

Läs mer

Postad December 2, 2016 - 07:55

Nu lanseras Gröna Städer, en ny organisation som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Organisationen grundades av ett antal producenter av hållbara produkter som ansåg att det i Sverige saknade en näringslivsorienterad organisation som samlat drev framtidsfrågorna inom hållbar samhällsbyggnad. Därför fattade de beslutet att tillsammans bilda Gröna Städer. Gröna Städer grundades för att stimulera ett ökat samarbete mellan företag och organisationer inom olika branscher och samlar producenter och andra aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling. Gröna Städer utgör en plattform för samverkan och tillvaratar sina medlemmars intressen gentemot beslutsfattare på olika nivåer. Gröna Städer arbetar för fler innovativa företag som producerar och exporterar fler hållbara produkter och tjänster. […]

Läs mer