Nationella kommittén för hållbar sjöfart

Gröna Städers Nationella kommitté för hållbar sjöfart

Gröna Städer har inrättat en Nationell kommitté för hållbar sjöfart. Kommittén ska lyfta upp frågan om hållbar sjöfart på den nationella agendan och lämna förslag på hur hållbar sjöfart kan stärkas och utvecklas.

Kommitténs släppte sin rapport vid ett seminarium i Riksdagen den 13 februari 2019. Rapportens innehåll går att finna här.

Nationella kommittén för hållbar sjöfart har utifrån genomgången i rapporten kommit fram till ett antal förslag som bör genomföras omgående för att tillgodose de grundläggande behov som svensk sjöfart och omställningen till en miljövänligare drift ställer. Dessa förslag är;

 1. Regeringen tillsätter en statlig utredning om hur vi kan få en mer hållbar sjöfart
 2. Regeringen möjliggör långsiktiga ramprogram för forskningsprojekt inom sjöfarten som

  fokuserar på innovation och demonstration

 3. Vinnova behöver få öronmärkta medel för forskning kring hållbar sjöfart
 4. Reformera Sjöfartsverket i en myndighetsdel som är anslagsfinansierad och en del som

  består av tjänster som finansieras av de som använder dem

 5. Miljödifferentierade farledsavgifter där miljöpassade fartyg inte betalar farledsavgifter

  och där de som ändå gör insatser för att minska sitt klimatavtryck märker detta i avgifts- systemen. Regeringen har uttalat att de aktörer som genomför miljöförbättrande åtgärder premieras. Det måste få ett genomslag.

 6. En ny avgiftsmodell ska driva aktörer att välja sjötransporter i högre utsträckning.
 7. Sjöfarten behöver generellt sett mer investeringsmedel.

För mer information:

Lars Eriksson, Huvudsekreterare Nationella kommittén för hållbar sjöfart
Tel: 072 565 89 98
E-post: [email protected]