Nationella kommittén för hållbar sjöfart

Gröna Städers Nationella kommitté för hållbar sjöfart

Gröna Städer har inrättat en Nationell kommitté för hållbar sjöfart. Kommittén ska lyfta upp frågan om hållbar sjöfart på den nationella agendan och lämna förslag på hur hållbar sjöfart kan stärkas och utvecklas. Kommitténs arbete ska delredovisas på Gröna Städers konferens Grön Stad den 27 november 2018. Slutrapporten kommer att presenteras vid ett riksdagsseminarium den 13 februari 2019.

Leif Zetterberg, tidigare statssekreterare, är ordförande för kommittén och Gröna Städers generalsekreterare Lars Eriksson är huvudsekreterare.

För att bistå dem i arbetet har en kommitté med experter tillsatts. Kommittén utgörs av Carola Alzén, Karolina Boholm, Anna Löfmarck, Johan Röstin, Ann-Catrine Zetterdahl och Anders Åkesson.

För mer information:

Lars Eriksson, Huvudsekreterare Nationella kommittén för hållbar sjöfart
Tel: 072 565 89 98
E-post: [email protected]