Medlemskap

Som medlem blir du en del av Gröna Städers affärsnätverk, får exklusiv tillgång till Gröna Städers utställningspaviljong på svenska samhällsbyggnadsmässor, inbjudan till konferenser och seminarier om hållbarhet och mycket mer.

Medlemskap

Gröna Städer bedriver verksamhet inom tre områden, intresse och påverkan, mötesplats för nya möjligheter samt råd och stöd. Som medlem i Gröna Städer får du tillgång till alla tre. Medlemsavgiften i Gröna Städer baserar sig på din organisations omsättning, som lägst 5 000 kr årligen för mindre eller nystartade organisationer och som högst 40 000 kr om din organisation har över en halv miljard i omsättning.

Medlemsavgiftsmodellen för Gröna Städer finner du här

Är du intresserad av att veta mer eller bli medlem? Fyll i formuläret på gronastader.se så kontaktar vi dig!

INTRESSE OCH PÅVERKAN

 • Gröna Städer bevakar och driver medlemmarnas intressen gentemot offentliga beslutsfattare
 • Gröna Städer ger ut en egen tidning som synar samhälle och näringsliv utifrån ett hållbart perspektiv
 • Gröna Städers nyhetsbrev utkommer varje månad med information om bl.a. regelförändringar eller politiska förslag som berör hållbar samhällsutveckling
 • Gröna Städer finns på plats i Almedalen med egna seminarier och mingel samt med en utställningsyta med plats för medlemmarna
 • Gröna Städer genomför årligen en undersökning bland sina medlemmarna för att identifiera vad de behöver för att kunna växa och producera mer

MÖTESPLATS FÖR NYA MÖJLIGHETER

 • Gröna Städers affärsnätverk träffas regelbundet, där har medlemmarna möjlighet att ta del av den senaste utvecklingen inom hållbarhetsområdet samt dela erfarenheter med varandra
 • På Gröna Städers konferenser och seminarier har medlemmar möjlighet att träffa potentiella partners och kunder samt lyssna till inspirerande talare
 • Gröna Städer närvarar på relevanta mässor med egen paviljong eller aktiviteter. Där har medlemmar möjlighet att till ett rabatterat pris ställa ut, antingen som enskild aktör eller på Gröna Städers paviljong
 • På Gröna Städers hemsida samlas och lyfts medlemmarna fram utifrån sin branschtillhörighet, för att göra det enkelt för andra att hitta till dem

RÅD OCH STÖD

Gröna Städer kommer att i partnerskap med andra att erbjuda:

 • Start up-rådgivning för dig som redan har, eller planerar att starta ett nytt företag med fokus på hållbara produkter och tjänster
 • Tillväxtrådgivning för dig som redan har ett företag som producerar hållbara produkter eller tjänster och som vill växa
 • Exportrådgivning för dig som står inför en internationalisering av företagets hållbara produkter och tjänster
 • Utbildningar för dig som vill lära dig mer om det senaste inom hållbar samhällsbyggnad

MEDLEMSAVGIFTSMODELL

 • För startup (max 3 år gammal organisation) eller organisation med omsättning mellan 0 och 9 999 999 kronor per år är avgiften 5 000 kronor.
 • För organisation med omsättning mellan 10 000 000 och 24 999 999 kronor per år är avgiften 10 000 kronor.
 • För organisation med omsättning mellan 25 000 000 och 99 999 999 kronor per år är avgiften 20 000 kronor.
 • För organisation med omsättning mellan 100 000 000 och 499 999 999 kronor per år är avgiften 30 000 kronor.
 • För organisation med omsättning på 500 000 000 kronor och däröver per år är avgiften 40 000 kronor.
 • För kommuner med färre än 100 000 invånare är avgiften 25 000 kronor.
 • För kommuner med mer än 100 000 invånare är avgiften 50 000 kronor.
 • Studenter och forskare åtnjuter gratis medlemskap.

Avgiften betalas per kalenderår. Av avgift är 500 kr är medlemsavgift till föreningen, övrigt serviceavgift.