Medlemsformer

Medlem – Alla juridiska organisationer som är producenter av produkter och tjänster inom fältet hållbar samhällsbyggnad är välkomna som medlemmar. Medlemmar ska ha ett engagemang i hållbar samhällsutveckling och förbinder sig att följa av föreningen fastslagna krav. Medlemmar har rösträtt på Gröna Städers årsstämma.

Associerad medlem – En organisation som inte är producent av produkter och tjänster inom fältet hållbar samhällsbyggnad, men som stödjer Gröna Städers sak är välkommen som associerad medlem i Gröna Städer. Associerade medlemmar har inte rösträtt på Gröna Städers årsstämma.

Partner – En organisation som stödjer Gröna Städer och vill samarbeta genom t.ex. gemensamma aktiviteter är välkommen som partner. Gröna Städer har endast en partner per bransch.