Webinarium – Smartare samhällsbyggnadsprocess

Sep
24
Från: 24 September
Till: 24 September

Gröna Städer bjuder in till ett frukostwebinarium om Lantmäteriets digitaliseringsprojekt för en smartare samhällsbyggnadsprocess!

När? 24/9, kl 8.00-9.00
Var? Digitalt via Teams
Hur? Anmäl dig via den här länken så får du en länk skickad till dig dagen innan webinariet

På webinariet deltar Alf Karlsson, ordförande i Gröna Städer och Malin Klintberg, Lantmäteriets uppdragsledare för Smartare samhällsbyggnadsprocess och du får möjlighet att ställa just dina frågor.

Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen.

Regeringsuppdraget att etablera en nationell digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset, syftar till att skapa nationellt standardiserade informationsmängder och tillgängliggöra dessa i säkra och effektiva system. Denna information kan sedan användas i nationella verktyg för att skapa mer underbyggda beslut och mer effektiv handläggning av ärenden inom samhällsbyggnad.

Webinariet är öppet för alla intresserade, hoppas att du vill vara med!