Välkommen till lansering av Nationella kommittén för hållbar sjöfarts slutrapport

Feb
13
Från: 13 February
Till: 13 February
Plats: Riksdagen

Den Nationella kommittén för hållbar sjöfart är en kommitté inrättad av Gröna Städer. Den 13 februari presenterar kommittén en rapport som innehåller förslag för att stärka och framför allt utveckla den hållbara sjöfarten i Sverige, vid ett seminarium i riksdagen. Vid seminariet närvarar sjöfartspolitiskt ansvariga riksdagsledamöter som diskuterar och svarar på frågor, samt representanter från sjöfartsnäringen. Dessutom medverkar Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket.

 Tid: 09:30 (dörrarna stänger 10 minuter innan)

Plats: Lokal RÖ5-37, Gamla Bostadsutskottet, Riksdagen (ingång Riksplan, Norrbro)
OSA:
[email protected] senast 8 februari
OBS: Glöm ej ID-handling

Preliminärt program

09:30 – Välkommen till riksdagen
09:35 – Inledning
09:40 – Kommitténs rapport
09:55 – Hållbar sjöfart lönsam affär?
10:10 – Panelsamtal
10:50 – Fika
11:15 – Panelsamtal
11:30 – Panelsamtal
12:00 – Avslutning

Moderator: Anna Ljungdell

Medverkande
Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket

Medverkande riksdagsledamöter
Anders Åkesson, (C)
Pia Nilsson, (S)
Jens Holm, (V)
Emma Berginger, Mp)
Anders Hansson, (M)
Jimmy Ståhl, (Sd)

Sjöfartskommittén
Leif Zetterberg, ordförande
Lars Eriksson, Gröna Städer
Anna Löfmarck
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna
Carola Alzén, VD Mälarhammar
Johan Röstin, VD ForSea