Seminarium 21 maj: Hur kan väst bli bäst på hållbarhet?

May
21
Från: 21 May
Till: 21 May
Plats: Auktionsverket Kulturarena, Tredje Långgatan 9, Göteborg

VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT SEMINARIUM om hur Västsverige kan ta på sig ledartröjan i hållbarhetsarbetet, arrangerat av Gröna Städer tillsammans med ÅF Infrastructure och Husqvarna.

Under seminariet kommer en resa att göras, från statlig styrning till praktiskt genomförande på kommunal nivå, kring hur vi bäst kan arbeta för att nå Agenda 2030-målen och en hållbar omställning. Gröna Städers Hållbarhetskommission kommer att presentera den nya rapporten ”Effektivt genomförande kräver effektiv styrning” som är en granskning av hur offentlig sektor har implementerat Agenda 2030.

Efter det följer reflektioner och insikter från ÅF Infrastructure och Husqvarna om hur en hållbar omställning bäst kan planeras och genomföras på kommunal nivå. Vilka är de konkreta besluten som kan fattas här och nu för att väst ska bli bäst på hållbarhet?

AGENDA

08.00 Frukost

08.30 Inledning och presentation, Gröna Städer

08.35 Effektiv styrning mot Agenda 2030 – Anna Ljungdell, Huvudsekreterare, Hållbarhetskommissionen

08.55 Planera för hållbarhet – Björn Fallström, Sektionschef Samhällsplanering, ÅF Infrastructure

09.15 Fossilfria gröna miljöer – Jonas Willaredt, Hållbarhetschef, Husqvarna

09.35 Avslutande panelsamtal och frågor från publiken

10.00 Avslutning

 

OSA senast 14 maj till [email protected]