Gröna Städers Hållbarhetsarena under Almedalsveckan 2018

Jul
02
Från: 02 July
Till: 03 July
Plats: Almedalen

Välkommen till Gröna Städers hållbarhetsarena under Almedalsveckan!

Plats: Stallgården, Mellangatan 11, Visby (bakom Vinäger)
När: Måndag 2/7 (samt vissa seminarier andra tider. Framgår enligt nedan i kronologisk ordning)
Tid: 09.00 – 18.00
För frågor eller mer information: Erik Persson, Ansvarig samhällskontakter. 070 38 58 250, [email protected]

Seminarium 09.30 – 10.15: Vilket värde har gemenskap?

Allt fler äldre drabbas av ensamhet och en tillvaro utan vänner. Det är väldokumenterat att ensamhet är negativt för hälsan. Kan denna trend brytas genom välplanerade bostäder, med fokus på mänskliga möten? Kan man med det sociala hållbarhetsperspektivet som grund, mäta värdet på gemenskap?

Seminarium 10.30 – 11.30: Har Sveriges kommuner rätt verktyg för en hållbar omställning?

Kommunerna har en fundamental roll i arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen. Där tas beslut som påverkar såväl människa som samhälle. Men på grund av organisationernas komplexitet kan det vara svårt att utvärdera dessa. Har kommunerna de verktyg som behövs för att kunna styra mot Agenda 2030?

Lunchseminarium 11.45 – 12.45: Vilka utmaningar har sjöfarten för en fossilfri omställning?

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. Ska detta lyckas är det fundamentalt att sjöfarten, som idag huvudsakligen drivs med fossila drivmedel, lyckas ställa om till fossilfritt. Vilka utmaningar och behov har sjöfarten för att klara denna omställning?

Seminarium 13.00 – 13.45: Kan en ny modell för samverkan i samhällsbyggnadsprocessen ge mjuka värden en reell tyngd?

Under resan från översiktsplanens visioner till att byggnader och infrastruktur är på plats, hamnar ofta mjuka värden som är viktiga för miljön och medborgarna på undantag av ekonomiska skäl. Kan ett nytt sätt att samverka ge dessa värden den plats de förtjänar utan att kompromissa genomförbarheten?

Seminarium 14.00 – 14.45: Kan städerna bli drivande i omställningen till hållbara energisystem?

Urbaniseringen driver på energianvändningen i Sverige. Vid sidan av omställningen av transportsystemet är den stora utmaningen hur vi ska klara utbyggnaden av förnybar energi. Båda utmaningarna ställer ökade krav på hållbara och smarta energisystem. Klarar vi den omställningen och hur?

Mingel och prisutdelning 15.00 – 18.00: Det hållbara framtidspriset!

Ett pris som lyfter den offentliga eller privata aktör som under det senaste året levererat den bästa genomförbara idén för ett hållbart samhälle. Priset delas ut utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Jury utgörs av Gröna Städers Hållbarhetskommission. Delas ut av Gröna Städer, ÅF och Dagens Opinion (endast anmälda).

Mer information om priset finns här.

Tisdag 3/7 13.45 – 14.30: Hur möjliggör vi grönare städer och överkommer hinder för en ökad stadsgrönska?

Regeringen har avsatt över en miljard för ökad stadsgrönska i urbana miljöer som Boverket ska fördela. Samtidigt försvårar byggregler flera av de moderna systemlösningarna för en grönare och hållbarare stadsmiljö. Hinder och föråldrade regler måste överkommas för att skapa gröna och levande städer.

Onsdag 4/7 09.15 – 10.00: Kan den första svenska gröna och innovativa staden byggas i Västsverige?

Regeringen har presenterat nio områden där staten ska avhjälpa hinder för hållbar exploatering genom ny infrastruktur. Ett av dessa områden, det enda i Västsverige, är Landvetter Södra i Härryda kommun. Kan detta bli Sveriges första helt hållbara stad och vad krävs för att det ska bli verklighet?

Dagen sker i samarbete mellan Gröna Städer och våra samarbetspartners:

page1image3860000  page1image3860224  page1image3860672  page1image3860448  page1image3865376 page1image3817216  page1image1821312 page1image1819296 page1image3879264