Grön Stad 2018: Hur förverkligar vi hållbarhetsarbetet i en ny mandatperiod?

Nov
27
Från: 27 November
Till: 27 November
Plats: World Trade Center, Stockholm

Grön Stad är Gröna Städers årliga konferens, som i år kommer att fokusera på hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling i en ny mandatperiod. Hur förverkligar vi ambitionerna, infriar vallöftena och skapar hållbara samhällen av såväl existerande bebyggelse som nya exploateringsområden?

Konferensen är en heldagskonferens som samlar ledande företrädare från såväl offentlig som privat sektor för att samtala om och utbyta erfaren- heter kring morgondagens smarta och gröna städer.

Konferensen kommer fokusera på:

Vad betyder en ny mandatperiod för hållbarhetsarbetet? Hur ska kommunerna klara att exploatera för nya stadsdelar eller nya städer på ett hållbart sätt? Vilka verktyg saknas för att realisera de högt ställda hållbarhetsmålen? Hur kan existerande bebyggelse inkluderas mer i hållbarhetsarbetet?

Kan upphandling användas som styrmedel för hållbar stadsutveckling? Vilka framgångsrika samarbeten mellan näringslivet och offentlig sektor nns som varit till gagn för såväl medborgare som miljö?

FOKUS: Bygga prisvärt och hållbart! Hur behåller vi hållbarhetsperspektivet när vi nu behöver er bostäder som byggs till låga kostnader och samtidigt håller hög kvalitet? Vem klarar av uppgiften?

Var: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70
När: 27 november, kl 10.00 – 16.00

För anmälan och mer information: https://magnetevent.se/Event/gron-stad-2018-21951/