Grön Stad 2017

Nov
14
Från: 14 November
Till: 14 November
Plats: Stockholm

Varmt välkommen till Gröna Städers första rikskonferens, Grön Stad!

Grön Stad 2017 är Gröna Städers årliga konferens och kommer att fokusera på hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling. Konferensen, en heldag på Hilton Slussen i Stockholm med avslutande mingel, kommer att samla ledande företrädare från såväl offentlig som privat sektor för att ta det av insikter, åsikter och exempel på hur vi redan idag kan skapa morgondagens smarta och gröna städer.

Grön Stad riktar sig politiker och till dig som arbetar och är intresserad av hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling inom såväl privat som offentlig sektor.

Konferensen kommer att fokusera på två teman:

  1. Utmaningar och möjligheter kopplat till att bygga hållbara samhällen. Om vi redan idag skulle bygga de bästa, mest smarta och hållbara samhällen som går, hur skulle de då se ut? Och om vi inte gör det, varför?
  2. Samverkan mellan offentlig och privat sektor. Hur fungerar samverkan mellan offentlig och privat sektor när den fungerar som bäst. Vilka är exemplen från runtomkring i Sverige på framgångsrika samarbeten, till gagn för såväl medborgare som miljö, och vad kan vi lära oss av dem?

Bland konferensens talare kommer det även att finnas ledande företrädare från riksdag och regering, samt representanter för högaktuella offentliga utredningar för att diskutera vägen framåt inom nyckelfrågor kopplade till hållbarhet och samhällsbyggnad. Vi kommer bland annat att diskutera större stadsexploateringar, byggregler och planfrågor samt hållbar upphandling.

För mer information och för att anmäla dig till konferensen, klicka här.

Vi kommer även löpande att uppdatera med information i takt med att talare och programpunkter blir klara.