Nov
07
Från: 07 November
Till: 08 November
Plats: Svenska Mässan

Gröna Städer kommer att finnas på mässan Nordic Architecture Fair med utställningspaviljong för organisationens medlemmar samt andra aktiviteter. Mer information om detta arrangemang kommer.

Till eventet
Nov
07
Från: 07 November
Till: 08 November
Plats: Svenska Mässan

Gröna Städer kommer att finnas på mässan Logistik & Transport med utställningspaviljong för organisationens medlemmar samt andra aktiviteter. Mer information om detta arrangemang kommer.

Till eventet
Nov
14
Från: 14 November
Till: 14 November
Plats: Stockholm

Varmt välkommen till Gröna Städers första rikskonferens, Grön Stad! Grön Stad 2017 är Gröna Städers årliga konferens och kommer att fokusera på hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling. Konferensen, en heldag på Hilton Slussen i Stockholm med avslutande mingel, kommer att samla ledande företrädare från såväl offentlig som privat sektor för att ta det av insikter, åsikter och exempel på hur vi redan idag kan skapa morgondagens smarta och gröna städer. Grön Stad riktar sig politiker och till dig som arbetar och är intresserad av hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling inom såväl privat som offentlig sektor. Konferensen kommer att fokusera på två teman: Utmaningar och möjligheter kopplat till […]

Till eventet