Feb
13
Från: 13 February
Till: 13 February
Plats: Riksdagen

Den Nationella kommittén för hållbar sjöfart är en kommitté inrättad av Gröna Städer. Den 13 februari presenterar kommittén en rapport som innehåller förslag för att stärka och framför allt utveckla den hållbara sjöfarten i Sverige, vid ett seminarium i riksdagen. Vid seminariet närvarar sjöfartspolitiskt ansvariga riksdagsledamöter som diskuterar och svarar på frågor, samt representanter från sjöfartsnäringen. Dessutom medverkar Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket.

Till eventet